This page contains enriched content visible when JavaScript is enabled or by clicking here.

Bibliometri och andra mätmetoder

Välkommen till bibliometriguiden!

Forskning mäts på olika sätt t ex genom bibliometri.  I denna guide kan du hitta information om vad bibliometri innebär, vad vi använder det till och vad Högskolebiblioteket kan erbjuda för tjänster inom detta område. 

Vad är bibliometri?

Det handlar om

  • kvantitativa studier av vetenskaplig litteratur.
  • applicerandet av matematiska och statistiska metoder på böcker och andra slags medier.
  • ju fler citeringar en artikel mottar desto större är dess impact eller genomslag.
  • hur man kan använda bibliometriska resultat för såväl forskningsutvärdering som utformning av publiceringsstrategier.

Vad används bibliometri till?

  • man studerar statistiska samband mellan vetenskapliga författare, artiklar, tidskrifter och universitet.
  • man mäter forskningsaktivitet och forskningsproduktion
  • man utför forskningsevaluering, studerar vetenskaplig kommunikation och är ett stöd vid val av publiceringskanal. 

Kontakta biblioteket

Ring 0520 - 22 34 10 eller maila bibliotek@hv.se
Chatta med en bibliotekarie - vi svarar mellan kl. 10-17 alla helgfria vardagar under vår- och hösttermin.

Contact the Library

Phone 0520 - 22 34 10 or e-mail bibliotek@hv.se
Chat with a librarian - we are avaliable weekdays between 10 -17 o'clock during spring and autumn semester.