This page contains enriched content visible when JavaScript is enabled or by clicking here.

Juridik och politik

Undervisning i informationskunnighet

Bibliotekets kurser i informationssökning

Högskolebiblioteket ger kurser i informationssökning för högskolans studenter. Målsättningen för denna undervisning är att varje student i enlighet med Högskolelagen kap 1 8§ (1992:1434) ska uppnå ett akademiskt förhållningssätt till medie- och informationskunnighet som är relaterat till aktuell studienivå och som ska ligga till grund för det livslånga lärandet.

Hitta bra sökord

 INNAN du börjar söka är det viktigt att ha relevanta och rätt stavade sökord. Använd

  • uppslagsverk och lexikon
  • litteraturen i ämnet, framför allt kurslitteraturen (kolla hur den är indexerad i t ex LIBRIS)

MEDAN du söker  tänk på att använda

  • synonymer, förkortningar och besläktade ord
  • databasernas hjälptexter

 

Söktekniker

All informationssökning utspelar sig mellan polerna bredda och begränsa med hjälp av olika söktekniker. De vanligaste är

  • trunkering
  • frassökning
  • booleska operatorer, klicka på länken nedan för illustration

Moment i en vetenskaplig artikel

En vetenskaplig artikel innehåller för det mesta följande moment:

Abstract - en kort sammanfattning av artikeln som tar upp syfte, metod, resultat och slutsats.
Introduktion - här beskrivs syfte och problemformuleringar och här presenteras också bakgrundsinformation till problemområdet.
Metod - här beskrivs metoden som använts så noggrant att det är möjligt för läsaren att följa och upprepa forskningsprocessen.
Resultat - här presenteras forskningsresultatet i löpande text och eventuellt med tabeller, diagram och figurer.
Diskussion - i detta avsnitt diskuteras forskningsresultatet och de principer, relationer eller generaliseringar som styrks av studiens resultat. Eventuella svagheter i studien tas upp här.
Referenslista - alla dokument som författaren använt sig av ska tas upp i referenslistan.

Tips och trick

   

SÖKTERMER I KORTFORM

Du kan minimera risken att stava fel och få onödiga felträffar genom att använda olika förkortningar. Dessa är smidiga att använda men tänk på att man missar artiklar där författarna/forskarna valt att enbart använda sig av den utskrivna formen!

Exempel:  SMEs = Small and medium-sized enterprises

Klicka på länken för att få fler exempel på söktermer i kortform. Tipsa oss gärna!

Kontakta biblioteket

Ring 0520 - 22 34 10 eller maila bibliotek@hv.se
Chatta med en bibliotekarie - vi svarar mellan kl. 10-17 alla helgfria vardagar under vår- och hösttermin.

Contact the Library

Phone 0520 - 22 34 10 or e-mail bibliotek@hv.se
Chat with a librarian - we are avaliable weekdays between 10 -17 o'clock during spring and autumn semester.