This page contains enriched content visible when JavaScript is enabled or by clicking here.

Ingenjörsvetenskap

Hjälp i sökprocessen

När du behöver hjälp med att leta efter böcker, artiklar och annan relevant information så kontakta oss i biblioteket. Det är vårt jobb att hjälpa dig i sökningen.

Moment i en vetenskaplig artikel

För att avgöra om du håller i en vetenskaplig artikel, ska du leta i texten efter följande avsnitt:

Abstract - en kort sammanfattning av artikeln som tar upp syfte, metod, resultat och slutsats.

Introduktion - här beskrivs syfte och problemformuleringar och här presenteras också bakgrundsinformation till problemområdet.

Metod - här beskrivs metoden som använts så noggrant att det är möjligt för läsaren att följa och upprepa forskningsprocessen.

Resultat - här presenteras forskningsresultatet i löpande text och eventuellt med tabeller, diagram och figurer.

Diskussion - i detta avsnitt diskuteras forskningsresultatet och de principer, relationer eller generaliseringar som styrks av studiens resultat. Eventuella svagheter i studien tas upp här.

Referenslista - alla dokument som författaren använt sig av ska tas upp i referenslistan.

Källkritik

När du refererar till källor ska du kunna uppge fullständig referens så att vem som helst kan återfinna din källa.

Vid internetkällor är det extra viktigt att vara källkritisk.

Vem är avsändaren?

Vad är avsikten med informationen som lämnas?

Hitta din artikelreferens

Har du uppgifter om en artikel ? Hitta den så här! Klicka på länken ovan

Kontakta biblioteket

Ring 0520 - 22 34 10 eller maila bibliotek@hv.se
Chatta med en bibliotekarie - vi svarar mellan kl. 10-17 alla helgfria vardagar under vår- och hösttermin.

Contact the Library

Phone 0520 - 22 34 10 or e-mail bibliotek@hv.se
Chat with a librarian - we are avaliable weekdays between 10 -17 o'clock during spring and autumn semester.