This page contains enriched content visible when JavaScript is enabled or by clicking here.

Psykologi, pedagogik och Socialpedagogik

Fråga 1 Att hitta synonymer och ämnesord; att bedöma källan

Var hittar ni flest tänkbara synonymer när ni söker på "personlighetsstörning" och vilken sida är samtidigt mest trovärdig?

Att hitta förklaringar, fler synonymer och att vara källkritisk
Wikipedia: 1 röster (10%)
Psykologilexikon: 5 röster (50%)
NE Nationalencyklopedin: 3 röster (30%)
UR Samtiden: 0 röster (0%)
Lätt att lära: 0 röster (0%)
Synonymer.se: 1 röster (10%)
Totalt antal röster: 10

Fråga 2 Att välja databas

Du söker vetenskapligt material om lärande och stress på en arbetsplats, tex  skola. Vilken/vilka databas/er väljer du att söka i? Flera alternativ kan vara korrekta, men välj det som du tror ger bästa resultat.

Via http://www.bibliotek.hv.se/sv/soka/databaser​ kan ni klicka in er på de olika databaserna!

Att välja databas
Cinahl: 0 röster (0%)
Swepub: 1 röster (10%)
Libris: 0 röster (0%)
PsycInfo: 0 röster (0%)
PsycInfo, PsycArticles, ERIC, Sociology Source Ultimate: 4 röster (40%)
Sociology Source Ultimate: 4 röster (40%)
Business Source Premier: 0 röster (0%)
ERIC: 0 röster (0%)
ERIC, Sociology Source Ultimate: 1 röster (10%)
ERIC, Sociological abstracts: 0 röster (0%)
Totalt antal röster: 10

Fråga 3: Databassökning

Denna övning är till för att ni kan göra er bekant med någon/några databaser som  biblioteket prenumerar på.

 

Anta att ni vill undersöka hur lärandet påverkar identiteten.

Välj  lämplig/a databaser via Bibliotekets guider/Psykologi och ... Pedagoik /Databaser.

1) Hos vissa databasvärdar kan ni välja till fler databaser under Choose databases för att kunna samsöka i flera. Vilka väljer ni?

2) Välj "advanced search" och mata in era sökord, som är de engelska stavningen/ termen för Vygotskij och identitet.

a. Beroende på hur ni sökte fick ni alldeles för många träffar. Välj längst upp till höger under rullistan Abstract. Gör om sökningen med fältsökningen i Abstract.

b. Varför kan det vara bra att begränsa sökningen till att orden ska finnas i sammanfattningen/abstract?

c. Blev det någon skillnad mot er första sökning?

 

3) Hur kan ni begränsa sökningen så att ni bara återvinner artiklar som är publicerade i vetenskapliga tidskrifter?

 

4) Via Subject terms kan ni söka i  ERIC thesaurus. Vad är tesaurus (lat: Skattkista) för något? 

a. Kan ni hitta mer specifika ord för lärande (sök på det engelska ordet :-) ) via tesaurus/Subject terms?

 

5) Många databaser tillhanderhåller en s.k. sökhistorik, dvs man kan gå tillbaka till tidigare sökningar och upprepa samma sökning.

a. Var hittar ni sökhistoriken i ERIC?

b. Varför kan det vara bra att skriva ut/spara sökhistoriken?

 

För att modifiera sökningen behövs andra sökord/ämnesord/nyckelord.

Använd gärna ordböcker och lexikon och mallen "Din frågeställning" som delas ut.

6) Vilka ord, synonymer, antonymer (motsatsord) och relaterade begrepp till "lärande" och "identitet" kan ni hitta? Både på engelska och på svenska! Fyll på mallen.

 

Fråga 4 Att hitta flera ordvarianter genom att söka på ordstammen

Trunkering

Info: I de flesta databaser kan man använda sig av asterisken för att hugga av ett ord, tex för att hitta så många varianter som möjligt av ett ord. Detta kallas för trunkering och används för att först få en överblick över vad som finns och för att kunna bredda sökningen. Sedan kan man söka på det exakta begreppet som används mest i vetenskapliga sammanhang för att beskriva ett ämne.

 • Ni vill ha artiklar som handlar om beteendet. Nedan finns olika alternativ.
 • Fundera över var du sätter asterisken för att få så många olika träffar som möjligt. 
 • Ditt sökord ska finnas i abstract, dvs i artikelns sammanfattning.
Att hitta flera ordvarianter genom att söka på ordstammen
behavior*: 1 röster (7.14%)
behavioral*: 0 röster (0%)
behav*: 13 röster (92.86%)
behaviorism*: 0 röster (0%)
behave*: 0 röster (0%)
behaving*: 0 röster (0%)
Totalt antal röster: 14

Fråga 5 Att hålla ihop en fras eller flera ord

PsychInfo

 • Gå till  Databaser på bibliotekets hemsidan. 
 • Öppna Ebsco och välj sedan PsychInfo och PsycArticles under rullisten längst upp till vänster.
 • Du vill ha information om kvinnligt ledarskap.
 • Hur söker du för att orden hålls ihop som en fras eller ett enda ord, dvs att orden står bredvid varandra i träffarna?
 • Välj att söka i databasens abstract-fält (under rullistan till höger)
Att hålla ihop en fras eller flera ord
*work integrated learning*: 0 röster (0%)
(work integrated learning): 0 röster (0%)
work integrated learning: 0 röster (0%)
"work integrated learning": 7 röster (100%)
Totalt antal röster: 7

Fråga 6: Rangordna källor

Denna övning är till för att ni ska kunna skilja mellan olika källor och för att träna på vilket material är lämpligt för referering i ert arbete.

 

Anta att ni ska skriva ett litet arbete där ni vill undersöka hur intellektuella funktionshinder påverkar utanförskapet.

Kopiera eller klicka på länken för att öppna sidan.

Fundera på om nedanstående referenser skulle kunna användas i ditt arbete. Varför/varför inte? Vilket bidrag är mest vetenskapligt?

OBS! NI BEHÖVER INTE LÄSA TEXTERNA.   

LÄS istället t ex abstract (om det finns)  och kolla t ex vem som är upphovsman och vad det är för typ av material. Se kriteringslistan i boxen längst ner.

1. Perry, F.L. ,& Nichols, J.D. (2014). Understanding research in education  : becoming a discerning consumer. [Elektronisk resurs]  London: Routledge. https://login.ezproxy.server.hv.se/login?qurl=http%3a%2f%2fwww.dawsonera.com%2fdepp%2freader%2fprotected%2fexternal%2fAbstractView%2fS9781315773186

2.Tynkkinen, M. (2017). Samspel och (sam)tal för (gem)ensamt lärande : En diskursanalys av hur lärarstudenter konstruerar undervisning och lärarkunskap under examination (Student thesis). Trollhättan: Högskolan Väst. http://hv.diva-portal.org/smash/get/diva2:1153729/FULLTEXT01.pdf

3. Chaib, C. (2007). Yrkeskunnande och pedagogisk kompetens: Erfarenheter av kvalificerad yrkesutbildning. [Elektronisk].Tillgänglig: http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:36165/FULLTEXT01.pdf

4. Willermark, S. (2018). Digital Didaktisk Design: Att utveckla undervisning i och för en digitaliserad skola (Doctoral dissertation, Högskolan Väst).. Tillgänglig på Internet: http://hv.diva-portal.org/smash/get/diva2:1174749/FULLTEXT01.pdf

5. Rambe, P. (2018). Using Work Integrated Learning programmes as a strategy to broaden academic and workplace competencies. SA Journal of Human Resource Management16(1), 1-16. https://journals.co.za/content/journal/10520/EJC-ef4eb3c45

 

 

Fråga 7 Att bedöma en artikels vetenskaplighet

Här kan ni lära er mer lite mer om källkritik, kan göra er bekant med en citeringsdatabas och hur man kan hitta fler artiklar utifrån en referens.


Hämta artikeln "The survival time of choclates on hospital wards: covert observational study" via http://dx.doi.org/10.1136/bmj.f7198 

 • Ta reda på

a) tidskriftens fullständiga titel via Wikipedia 

b) är artikeln indexerad i en databas? (Google räknas inte!)

c) hur ser den korrekta referensen till artikeln ut?


Er uppgift är sedan att argumentera varför ni vill / inte vill använda artikeln i er uppsats. Tänk bl a på följande principer:

Vem är upphovsman/männen?

Hur ser referenslistan ut?

Har författarna publicerat något tidigare?

 

 • Ta fram papper och penna och fundera över vilka kriterier ni anser är viktiga för att ni vill referera  till exempel till en artikel / webbplats / bok? Försök att hitta så många argument som möjligt för ert resonemang!
 • Ta hjälp av bibliotekets resurser, t ex under Hjälp i sökprocessen

Fråga 8 Korrekta referenser

Här har ni möjlighet att träna på att läsa/skriva referenser. I varje referens finns minst ett fel. Vilka är de? (Exemplen är tagna från studentuppsatser) 

Använd gärna Apa-manualerna via t ex bibliotekets webbplats/Skriva/Referera - om ni är osäkra.

 

 

 

 

 

Tips att bedöma en artikel

När ni väljer källor:

Ni er själv auktoriteter inom ert ämne och väljer vilken text ni vill citera. Bra om ni kan argumentera med handledaren varför ni vill använda texten, t ex under metod eller i er diskussion.

Men när ni granskar en text  tänk gärna på följande:

 

Lösningsförslag

Fråga 1:

Kanske Psykologilexikon, där en förlagsredaktör och en författare (Egidius) granskar innehållet. Många synonymer!

UR samtiden är en trovärdig källa, men få förslag på synonymer.

Wikipedia är också okej om det framgår vem/vilka som har skrivit texten. Kolla t. ex. under fliken Historik.

NE också trovärdig källa, men framgår inte när senast uppdaterad.

Synonymlexikon ger inga förslag på fler ord

Fråga 2:

Bäst (tycker jag) är samsökning i PsycInfo/PsycArticles och ERIC . Under vänstermarginalen/Databaser ser man var de flesta träffarna återfinns. Sösträngen kan se ut så här ab(stress*) AND ab(learn*) AND ab(school*)

Cinahl - omvårdnadsdatabas

Swepub - Svensk publiceringsdatabas

Libris - samkatalog för Sveriges högskole- och universitetsbibliotek

PsycInfo - ämnesdatabas psykologi och beteendevetenskap

Business Source Premier- ämnesdatabas management och business

Sociology  Source Ulitmate - ämnesdatabas sociologi

ERIC - ämnesdatabas utbildningsvetenskap och pedagogik

 

Fråga 3: Databassökning 

1) Hos vissa databasvärdar kan ni välja till fler databaser undeChoose databases för att kunna samsöka i flera. Vilka väljer ni? Tex PsycInfo och ERIC

2) Välj "advanced search" och mata in era sökord, som är de engelska stavningen/ termen för Vygotskij och identitet.

Vygotsky identit*

a. Beroende på hur ni sökte fick ni alldeles för många träffar. Välj längst upp till höger under rullistan Abstract. Gör om sökningen med fältsökningen i Abstract.

b. Varför kan det vara bra att begränsa sökningen till att orden ska finnas i sammanfattningen/abstract? En mer preciserad sökning så sökorden måste förekomma i författarnas sammanfattningar.

c. Blev det någon skillnad mot er första sökning? Ja, borde bli färre träffar.

3) Hur kan ni begränsa sökningen så att ni bara återvinner artiklar som är publicerade i vetenskapliga tidskrifter?

Bocka i Peer-reviewed

4) Via Subject terms kan ni söka i  ERIC thesaurus. Vad är tesaurus (lat: Skattkista) för något? 

Lista över standariserade termer som används inom ämnet pedagogik och i just den här databasen

a. Kan ni hitta mer specifika ord för lärande (sök på det engelska ordet :-) ) via tesaurus/Subject terms?

Ja, tex adult learning; actice learning; work learning

5) Många databaser tillhanderhåller en s.k. sökhistorik, dvs man kan gå tillbaka till tidigare sökningar och upprepa samma sökning.

a. Var hittar ni sökhistoriken i ERIC?

Under Search history - alla sökningar under en söksession ligger där

b. Varför kan det vara bra att skriva ut/spara sökhistoriken?

Hjälp att komma ihåg vilka sökord som användats och vilka sökkombinationer som fungerade/ej fungerade.

6) Vilka ord, synonymer, antonymer (motsatsord) och relaterade begrepp till "lärande" och "identitet" kan ni hitta? Både på engelska och på svenska! Fyll på mallen. 

Fråga 3:

behav*   är bäst.     

Kommentar: med hjälp av trunkeringen efter behav* för vi träffar på behave, behaviorism, behavior, behaviour, behavioral, behaviors,mm.

Hade vi matat in det exakta ordet behavior hade vi inte fått träff på behaviour eller behaviors.

Fråga 4:

"work integrated learning"

Fråga 5:

Abstract är ypperligt bra för att precisera sökningen och för att hålla antalet träffar någorlunda nere

Fråga 7:

Sökhistoriken under en session - bra om du sparar den under "Folder"

Fråga 7 Att bedöma en artikels vetenskaplighet 

Hämta artikeln "The survival time of choclates on hospital wards: covert observational study" via http://dx.doi.org/10.1136/bmj.f7198 

 • Ta reda på

a) tidskriftens fullständiga titel via Wikipedia 

b) är artikeln indexerad i en databas? (Google räknas inte!)

c) hur ser den korrekta referensen till artikeln ut?


Er uppgift är sedan att argumentera varför ni vill / inte vill använda artikeln i er uppsats. Tänk bl a på följande principer:

Vem är upphovsman/männen?

Hur ser referenslistan ut?

Har författarna publicerat något tidigare?

Fråga 8:

 • Regeringen (2013) Hämtad 2013-12-30 från http://www.regeringen.se/sb/d/257/a/75205

Ska vara Regeringskansliet som upphovsman. Saknas sidans titel: Till vilken text syftar författaren till? Det framgår inte. Försök att hjälpa läsaren att hitta rätt på webbplatsen genom att nämna webbsidans titel eller annan information som kan hjälpa till att göra referensen tydligare.

 • Jaekel,T. (2013). Platinautvinning med risker. Vilket ansvar har svenska företag i Sydafrika? Swedwatch 

Facit: Här saknas information om vad detta är. Är det en bok? En artikel? En webbplats? Så här borde den ser ut:

Jaekel,T. (2013). Platinautvinning med risker. Vilket ansvar har svenska företag i Sydafrika?  Hämtad XXXX-XX-XX www.swedwatch.org

 

 • Bjørn Andreas Hanson, Bjørnar Heide, Kristen Kjeldstad, Arne Kvitrud, Øyvind Lauridsen, Elisabeth Lootz, Heidi Stabenfeldt, Jorunn Elise Tharaldsen and Hilde-Karin Østnes. (2014). Concluding report on its follow-up of the Deepwater Horizon accident. Norway: The Petroleum Safety Authority Norway. 

Facit: Fel ordning på författarnas namn: efternamnet ska stå först. Ska vara initialer, t ex:  Hanson, B. A.,  Heide, b.,  Kjeldstad, K., Kvitrud, A.,  Lauridsen,Ø.,  Lootz, e., Stabenfeldt, H., Tharaldsen J. E.  and  Østnes, H-K.

MEN: det är fler än 7 författare och då nämns de första sex och den sista:

Hanson, B. A.,  Heide, b.,  Kjeldstad, K., Kvitrud, A.,  Lauridsen,Ø.,  Lootz, e., ... Østnes, H-K.

 

 • Flest, P. D. (1982). Subsurface Distributions of Petroleum from an Offshore Well Blowout. The Ixtoc I Blowout, Bay of Campeche. Environ. Scl. Technol, Vol. 16, No. 2

Facit: a) Skriv ut tidskriftens hela titel b) förkortningar som vol etc ska bor c) sidorna saknas.

Rätt: Environmental Science & Technology, 16(2), XX-XX

 

 • Hobbard, D. W. (2009). The FAILURE of RISK MANAGEMENT: Why It's Broken and How to Fix It. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, inc. 

Facit: Inga versaler, oavsett hur det är skriven på boken etc. Men källan (alltså bokens eller tidskriftens titel) ska alltid vara kursivt!

Rätt: The Failure of Risk Management
 

Kontakta biblioteket

Ring 0520 - 22 34 10 eller maila bibliotek@hv.se
Chatta med en bibliotekarie - vi svarar mellan kl. 10-17 alla helgfria vardagar under vår- och hösttermin.

Contact the Library

Phone 0520 - 22 34 10 or e-mail bibliotek@hv.se
Chat with a librarian - we are avaliable weekdays between 10 -17 o'clock during spring and autumn semester.