This page contains enriched content visible when JavaScript is enabled or by clicking here.

Psykologi, pedagogik och Socialpedagogik

Länkar ang. KLM / KVM 27/2.19

Vill du se fler föreläsningar?

Är du inte nöjd? Det finns alltid mer att läsa och se.

Fria bilder

Bilder i böcker och på nätet är upphovsrättsligt skyddade om inget annat sägs i klartext. Klicka på länken för att få tips på några sajter med fria bilder.

Håll utkik efter följande kriterier:

Följande kriterier kan underlätta er bedömning och rangordningen av materialet:

•Hur är artikeln uppbyggd? Innehåller den abstract, resultat, diskussion?
•Hur utförlig är referenslistan?
•Citeras andra källor i den löpande texten?
•Hur många sidor har artikeln?
•Vem är upphovsmannen? Anknyten till ett lärosäte?
•Typ av tidskrift? Vetenskaplig granskad/peer-reviewed
•Typ av artikel? Recension, debatt, redaktörens ord, kommentar
•Hur gammal är artikeln/boken?
•Typ av bok? Är den en handbook som innehåller en samling av flera artiklar/författare?
•Typ av text? Baseras den på egna erfarenheter eller på annan forskning? Memoarer, recensioner mm är inte av vetenskaplig kvalité!
•Typ av förlag (tex inte ICA-förlag!)

Kontakta biblioteket

Ring 0520 - 22 34 10 eller maila bibliotek@hv.se
Chatta med en bibliotekarie - vi svarar mellan kl. 10-17 alla helgfria vardagar under vår- och hösttermin.

Contact the Library

Phone 0520 - 22 34 10 or e-mail bibliotek@hv.se
Chat with a librarian - we are avaliable weekdays between 10 -17 o'clock during spring and autumn semester.