This page contains enriched content visible when JavaScript is enabled or by clicking here.

Psykologi, pedagogik och Socialpedagogik

Vill du se fler föreläsningar?

Är du inte nöjd? Det finns alltid mer att läsa och se.

Fria bilder

Bilder i böcker och på nätet är upphovsrättsligt skyddade om inget annat sägs i klartext. Klicka på länken för att få tips på några sajter med fria bilder.

Håll utkik efter följande kriterier:

Följande kriterier kan underlätta er bedömning och rangordningen av materialet:

•Hur är artikeln uppbyggd? Innehåller den abstract, resultat, diskussion?
•Hur utförlig är referenslistan?
•Citeras andra källor i den löpande texten?
•Hur många sidor har artikeln?
•Vem är upphovsmannen? Anknyten till ett lärosäte?
•Typ av tidskrift? Vetenskaplig granskad/peer-reviewed
•Typ av artikel? Recension, debatt, redaktörens ord, kommentar
•Hur gammal är artikeln/boken?
•Typ av bok? Är den en handbook som innehåller en samling av flera artiklar/författare?
•Typ av text? Baseras den på egna erfarenheter eller på annan forskning? Memoarer, recensioner mm är inte av vetenskaplig kvalité!
•Typ av förlag (tex inte ICA-förlag!)

Kontakta biblioteket

Ring 0520 - 22 34 10 eller maila bibliotek@hv.se
Chatta med en bibliotekarie - vi svarar mellan kl. 10-17 alla helgfria vardagar under vår- och hösttermin.

Contact the Library

Phone 0520 - 22 34 10 or e-mail bibliotek@hv.se
Chat with a librarian - we are avaliable weekdays between 10 -17 o'clock during spring and autumn semester.