This page contains enriched content visible when JavaScript is enabled or by clicking here.

Psykologi, pedagogik och Socialpedagogik

Sökteknik, hitta sökord, checklista inför uppsats, kontakt, uppsatser, peer-review

Informationssökning

Skrolla ner för att hitta på sidan:

 • Mall sökord
 • Hitta bra sökord
 • Checklista - tips för att lyckas med uppsatsen
 • Forskningsetik - 10 frågor och svar
Loading ...

Mall Sökord

Hitta bra sökord

 INNAN du börjar söka är det viktigt att ha relevanta och rätt stavade sökord. Använd

 • uppslagsverk och lexikon
 • litteraturen i ämnet, framför allt kurslitteraturen (kolla hur den är indexerad i t ex LIBRIS)

MEDAN du söker  tänk på att använda

 • synonymer, antonymer (motsatsord), förkortningar och besläktade ord
 • att ordet kan vara föråldrat/ändrat betydelse (tex. handikappad = funktionshindrad)
 • databasernas hjälptexter

Checklista - tips för att lyckas med uppsatsen

Här kan du kontrollera så att du inte glömt något moment i din litteratursökning. Tänk på att det tar tid att hitta de "rätta" artiklarna. Börja i god tid!

 • Läs t. ex. andras uppsatser i DiVA för att bilda dig en uppfattning om vad det skrivs och forskas om.
 • För att få bakgrundskunskap leta böcker i biblioteket, sök i Bibliotekets söktjänst. I Bibliotekets söktjänst finns även elektroniska böcker och artiklar (fulltext eller endast referens).
 • Med hjälp av innehållsförteckningar och rubriker kan du läsa strategiskt och behöver inte ta till dig hela verk.
 • Försök ringa in området och börja virka ett nät med bra sökord. Bestäm vad du vill utesluta! Börja "fiska", dvs sökningen!
 • Sök i Libris, där kan det finnas avhandlingar som handlar om ditt ämne. Avhandlingarna består av vetenskapliga artiklar. I Libris kan du också lätt skapa en referens enligt APA. Klicka på "skapa referens".
 • För att hitta vetenskapliga artiklar sök i olika databaser. Sök först och främst i ProQuests databaser.
  • Psykologi och arbetsorganisationsstudenter: välj t ex PsycInfo och Psycarticles, databaser för beteendevetenskap och psykologi. Sök också i ABI (via ProQuest) när du vill hitta artiklar inom management och ledarskap och i någon annan databas t.ex. Scopus.  
  • Socialpedagoger och sociologistudenter: välj Sociological Abstracts 
 • Sök på olika sätt, använd dig gärna av ämnesordssökning med hjälp av Thesaurus (ämnesordslista) men prova även att söka i olika fält, till exempel i abstract eller i titelfältet.
 • Pröva olika sökord/synonymer. Kom ihåg att trunkera (*) (barn* = barn, barnets, barnen, barndom . . .)
 • Var beredd på att ändra sökord, om det blir få artiklar kanske du måste använda ett bredare och större begrepp. Tänk på att ordets betydelse kan ha förskjutits eller ändrats (handikappad = funktionshindrad)
 • Glöm inte att bocka för Peer-reviewed och Scholarly journals. På så sätt återvinns artiklar som är granskade av forskare eller redaktör.
   
 • Bocka aldrig i "fulltext". Länkningen till databasen via "Get from University West" filtreras bort, varmed du kunde ha kommit till artikelns fulltext som ligger i en annan databas. Värdefullt material sållas bort.
 • Om du får för många träffar kan du begränsa sökningen. I ABI, PsycInfo mm genom Subject (filtrering i vänstermarginalen).
 • Läs abstracts och sammanfattningar först. Kolla artikelns/bokens ämnesord för att få en uppfattning om vad artikeln/boken handlar om.
 • Använd dig av sökhistorik (Recent searches). Där kan du kombinera eller se dina sökningar som du gjorde under en söksession.
 • Spara dina sökningar och artiklar i en folder. Skaffa dig ett konto i t ex PsycInfo genom att klicka på My Research. Är man flera som skriver tillsammans kan man dela folder. Använd dessa till exempel när du skall redovisa din sökning i uppsatsen.
 • Referenser. I t ex PsycInfo/PsycArticles används Cite, där kan du välja APA-referensen som kan kopieras och klistras in i källförteckningen.
 • Notera noga alla referenser - direkt!
 • Du kan också använda dig av EndNote Web, ett referenshanteringsprogram. Fråga en bibliotekarie hur man gör om du är intresserad av att använda programmet!

Forskningsetik

Kontakta biblioteket

Ring 0520 - 22 34 10 eller maila bibliotek@hv.se
Chatta med en bibliotekarie - vi svarar mellan kl. 10-17 alla helgfria vardagar under vår- och hösttermin.

Contact the Library

Phone 0520 - 22 34 10 or e-mail bibliotek@hv.se
Chat with a librarian - we are avaliable weekdays between 10 -17 o'clock during spring and autumn semester.