This page contains enriched content visible when JavaScript is enabled or by clicking here.

Psykologi, pedagogik och Socialpedagogik

Länkar till webbplatser och ett urval av tidskrifter som biblioteket prenumerar på

Forskningstidskrifter - ett urval!

Facktidningar - ett urval av våra tryckta tidskrifter

Följande tidskrifter finns i tryckt format i biblioteket. Välkommen in!

Sök e-tidskrift

Tidskriftsbedömning - FAQ

  • Vad menas med "impact factor"?

Journal Impact Factor (JIF) är ett mått på en tidskrifts vetenskapliga inflytande baserat på hur ofta artiklar i tidskriften citeras.

Andra verktyg för tidskriftsbedömning

Scopus Journal Analyzer innehåller tidskrifter inom alla ämnesområden och tillåter jämförelser av upp till 10 tidskrifter samtidigt från 1996 och framåt.

ULRICH'S INTERNATIONAL PERIODICALS DIRECTORY ger information om tidskrifters innehåll. Här kan man också se om en tidskrift är Peer reviewed, d.v.s. om den är granskad av ämnesspecialister.

Kontakta biblioteket

Ring 0520 - 22 34 10 eller maila bibliotek@hv.se
Chatta med en bibliotekarie - vi svarar mellan kl. 10-17 alla helgfria vardagar under vår- och hösttermin.

Contact the Library

Phone 0520 - 22 34 10 or e-mail bibliotek@hv.se
Chat with a librarian - we are avaliable weekdays between 10 -17 o'clock during spring and autumn semester.