This page contains enriched content visible when JavaScript is enabled or by clicking here.

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning vård av äldre - webbversionen

Användbara databaser

Följande databaser är intressanta för er. De är inte länkade här, för att
få tillgång till databaserna behöver du gå in på ditt bibliotek och logga in där.

Cinahl - omvårdnad

PubMed/Medline - medicin och omvårdnad

ScíenceDirect - multidisciplinär

Web of Science - multidisciplinär

Hur söker jag i databaserna?

De flesta databaser har ett gemensamt tänk i sin uppbyggnad.
Utseende och hur du hanterar respektive databas kan dock skilja sig åt.
Via guiderna på startsidan i denna guide finns en del sökvägledningar och lathundar att ta del av. YouTube är också fyllt av guider att titta på och lära sig av! Glöm inte heller databasernas egna hjälpavsnitt.

Kontakta biblioteket

Ring 0520 - 22 34 10 eller maila bibliotek@hv.se
Chatta med en bibliotekarie - vi svarar mellan kl. 10-17 alla helgfria vardagar under vår- och hösttermin.

Contact the Library

Phone 0520 - 22 34 10 or e-mail bibliotek@hv.se
Chat with a librarian - we are avaliable weekdays between 10 -17 o'clock during spring and autumn semester.