This page contains enriched content visible when JavaScript is enabled or by clicking here.

Lantmäteri

Databaser för Lantmätare

Zeteo är verkligen användbar för er lantmätare, med både rättsfall och lagkommentarer att läsa.

Lagar och dokument finns även via webbsidor som de två nedan.

Undersök gärna dessa två databaser för material som rör miljö, bygg och fastighet.

Lantmäteriets handböcker

På lantmäteriets sida finns juridiska handböcker skrivna för förrättningslantmätare i deras handläggning. Rekommenderas!

Vilka lagkommentarer finns var?

Nedan listade lagkommentarer nås via databaserna:

  • Zeteo
  • Lexino (Karnov)

Aktiebolagslagen (Zeteo)
Arbetsmiljölagen (Lexino)
Avtalslagen (Lexino)
Expropriationslagen (Zeteo)
Fastighetsbildningslagen (Zeteo)
Föräldrabalk (Lexino)
Inkomstskattelagen (Zeteo)
Jordabalken(Zeteo)
Konkurrenslag (Lexino)
Köplagen (Lexino)
Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (Lexino)
Marknadsföringslagen (Lexino)
Mervärdesskattelagen (Zeteo)
Miljöbalken (Zeteo)
Mönsterskyddslag (Lexino)
Patentlagen (Lexino)
Personuppgiftslag (Lexino)
Plan- och bygglagen (Zeteo)
Socialtjänstlagen (Lexino)
Varumärkeslag (Lexino)

Svensk tidnings- och tidskriftsdatabas

Uppslagsverk, ordböcker

Tvärvetenskapliga fulltextdatabaser

Kontakta biblioteket

Ring 0520 - 22 34 10 eller maila bibliotek@hv.se
Chatta med en bibliotekarie - vi svarar mellan kl. 10-17 alla helgfria vardagar under vår- och hösttermin.

Contact the Library

Phone 0520 - 22 34 10 or e-mail bibliotek@hv.se
Chat with a librarian - we are avaliable weekdays between 10 -17 o'clock during spring and autumn semester.