This page contains enriched content visible when JavaScript is enabled or by clicking here.

Lantmäteri

Moment i en vetenskaplig artikel

För att känna igen en vetenskaplig artikel letar du efter följande moment:

Abstract - en kort sammanfattning av artikeln som tar upp syfte, metod, resultat och slutsats.

Introduktion - här beskrivs syfte och problemformuleringar och här presenteras också bakgrundsinformation till problemområdet.

Metod - här beskrivs metoden som använts så noggrant att det är möjligt för läsaren att följa och upprepa forskningsprocessen.

Resultat - här presenteras forskningsresultatet i löpande text och eventuellt med tabeller, diagram och figurer.

Diskussion - i detta avsnitt diskuteras forskningsresultatet och de principer, relationer eller generaliseringar som styrks av studiens resultat. Eventuella svagheter i studien tas upp här.

Referenslista - alla dokument som författaren använt sig av ska tas upp i referenslistan.

Lite söktips

Hjälp i sökprocessen

När du behöver hjälp med att hitta material till din studieuppgift, kan du fråga i biblioteket eller boka individuell handledning.

Kontakta biblioteket

Ring 0520 - 22 34 10 eller maila bibliotek@hv.se
Chatta med en bibliotekarie - vi svarar mellan kl. 10-17 alla helgfria vardagar under vår- och hösttermin.

Contact the Library

Phone 0520 - 22 34 10 or e-mail bibliotek@hv.se
Chat with a librarian - we are avaliable weekdays between 10 -17 o'clock during spring and autumn semester.