This page contains enriched content visible when JavaScript is enabled or by clicking here.

Att referera

Att referera enligt Harvard

Harvard

Harvardsystemet är inte ett enhetligt system utan kan skilja sig åt när det gäller detaljer. Vår guide baserar sig på
"Guide to the Harvard System of Referencing" gjord av Anglia Ruskin University.

Harvardsystemet består av två delar, dels en texthänvisning i den löpande texten, dels en fullständig bibliografisk beskrivning av de källor du använt; referenslistan.

I referenslistan presenterar du dina referenser i alfabetisk ordning.

 

Generella riktlinjer

  • I Harvardsystemet skrivs titlar på böcker och tidskrifter med kursiv stil. När du ska skriva en referens på en tidskriftsartikel är det tidskriftens titel som skall anges med kursiv stil.

  • Förlagsort och förlag skall anges för alla publikationer utom tidskrifter och tidningar. Det är lätt att förväxla förlagsort och förlag med tryckort och tryckeri. Ta därför för vana att söka fram dina bokreferenser i Libris och använd funktionen 'Skapa referens'.

  • Språket i referenserna ska vara detsamma som i din text i sin helhet. Exempelvis förkortas sidor s. eller ss. när du skriver på svenska men p. (pages) eller pp. när du skriver på engelska. Detsamma gäller m.fl. respektive et al.

  • Skriva ut förnamn eller bara initialer? Praxis är olika men vanligast är att enbart använda sig av initialer. Rätta dig efter ditt ämne eller handledare.

  • Om ingen författaruppgift finns (vare sig person eller organisation) ska referensen inledas med dokumentets titel som då också används som hänvisning i texten.

  • Om det inte klart framgår av referensen vilken dokumenttyp den gäller är det lämpligt att ange detta. Det görs genom att skriva ut vad det är för typ av dokument, till exempel Examensarbete eller Elektronisk, inom hakparentes direkt efter titeln.

  • Referenslistan i slutet på din text ska bestå av en sammanhängande alfabetisk lista.

  • I referenslistan används olika skiljetecken, vanligast är punkt eller komma. Hakparentes [ ] används runt uppgifter som du inte kan utläsa av publikationen men har som du vet, t.ex. när du hämtade dokumentet och vilken medietyp det är.

Kontakta biblioteket

Ring 0520 - 22 34 10 eller maila bibliotek@hv.se
Chatta med en bibliotekarie - vi svarar mellan kl. 10-17 alla helgfria vardagar under vår- och hösttermin.

Contact the Library

Phone 0520 - 22 34 10 or e-mail bibliotek@hv.se
Chat with a librarian - we are avaliable weekdays between 10 -17 o'clock during spring and autumn semester.