This page contains enriched content visible when JavaScript is enabled or by clicking here.

Att referera

Exempel på hur referenser kan se ut

Att utläsa en referenslista

Här nedan följer exempel på hur de vanligaste tryckta och elektroniska referenserna kan se ut i en referenslista. Just dessa är skrivna enligt Harvardsystemet men det vi vill visa här är hur du ser om referensen är för t.ex. en bok eller artikel i tidskrift så att du sedan ska kunna leta rätt på referensen.

Referenslistan som du själv ska skriva eller stöter på är alltid skriven alfabetiskt och inte uppdelad som här.

För fler exempel på hur man refererar till olika materialtyper hänvisas till de olika referenssystemen som används vid författandet av vetenskaplig text. 

Bok
Thurén, T. (1997). Källkritik. Stockholm: Almqvist & Wiksell.
De bibliografiska uppgifter som ingår är: författare, (utgivningsår), titel, förlagsort och förlag.

Kapitel/del i bok
Foucault, M. (1977). What is an author? In Buchald, Donald F. (red.), Language, Counter-Memory Practice: Selected Essays and Interviews by Michel Foucault, 124-127. Ithaca, New York: Cornell University Press.
De bibliografiska uppgifter som ingår är: författare, (utgivningsår), titel på kapitel, bokens redaktör/er, bokens titel, sidor, förlagsort och förlag.

Artikel i tidskrift
Bento, G, Ogawa, A. and Sommer, R. J. (2010). Co-option of the hormone-signalling module dafachronic acid-DAF-12 in nematode evolution. Nature, 466(7305), 494-U9.
De bibliografiska uppgifter som ingår är: författare, (utgivningsår), titel på artikeln, titel på tidskrift, volym (nummer) och sidor.

Hemsida
Carlstein, S (2011). Vad är en vetenskaplig artikel? [Elektronisk] Jönköping: Högskolan i Jönköping. Tillgänglig: http://hj.se/bibl/sok---skrivhjalp/vetenskaplig-publicering/vad-ar-en-vetenskaplig-artikel.html [2012-08-21].
De bibliografiska uppgifter som ingår är: författare, (utgivningsår), titel på hemsida, [information om att källan är elektronisk], förlagsort: organisation, länk till hemsida, [datum för besök av hemsida].

E-bok/bok i fulltext
Winther Jørgensen, M. och Phillips, L. (2002). Discourse analysis as theory and method. [Elektronisk] London: Sage. Tillgänglig: NetLibrary. [2012-08-21].
De bibliografiska uppgifter som ingår är: författare, utgivningsår, titel på e-bok, [information om att källan är elektronisk], förlagsort: förlag, e-bokssamling, [datum för besök av e-bok].

Artikel i fulltext
Hu, Jia, M, Geyong, Jia, W, och Woodward, M. E. (2012). Comprehensive QoS analysis of enhanced distributed channel access in wireless local area networks [Elektronisk] Information Sciences, vol. 214, 20-34. Tillgänglig:http://www.sciencedirect.com.ezproxy.server.hv.se/science
/article/pii/S002002551200357 [2012-08-21].
De bibliografiska uppgifter som ingår är: författare, utgivningsår, titel på artikel, [information om att källan är elektronisk], titel på tidskrift, volym (nummer) och sidor. [datum för besök].

Kontakta biblioteket

Ring 0520 - 22 34 10 eller maila bibliotek@hv.se
Chatta med en bibliotekarie - vi svarar mellan kl. 10-17 alla helgfria vardagar under vår- och hösttermin.

Contact the Library

Phone 0520 - 22 34 10 or e-mail bibliotek@hv.se
Chat with a librarian - we are avaliable weekdays between 10 -17 o'clock during spring and autumn semester.