This page contains enriched content visible when JavaScript is enabled or by clicking here.

Att referera

Allmänt

Bibeln och andra religiösa texter är exempel på texter som är så vanliga att de inte behöver tas med i källförteckningen.

När du refererar till Bibeln behöver du inte ange tryckår. Däremot kan det ibland vara lämpligt att inom parentes ange vilken bibelöversättning du har använt. I löpande text skriver du t ex:

  • Hos Johannes, kapitel 1, verserna 1-18 (Nya testamentet, 2000) läser vi om hur Ordet blev människa

Texthänvisning

(Nya testamentet, 2000)

Kontakta biblioteket

Ring 0520 - 22 34 10 eller maila bibliotek@hv.se
Chatta med en bibliotekarie - vi svarar mellan kl. 10-17 alla helgfria vardagar under vår- och hösttermin.

Contact the Library

Phone 0520 - 22 34 10 or e-mail bibliotek@hv.se
Chat with a librarian - we are avaliable weekdays between 10 -17 o'clock during spring and autumn semester.