This page contains enriched content visible when JavaScript is enabled or by clicking here.

Att referera

Att referera i andra hand

Allmänt

Grundregeln i allt vetenskapligt arbete är att man alltid bör använda sig av originalkällan. Men om du ändå måste använda ett verk som du inte har läst och som den författare du använder hänvisar till i sin text, måste detta framgå tydligt i texthänvisning.

  • I löpande text nämns båda verken 
  • I referenslistan har du bara med det verk du har läst.

Mall

I referenslistan ska du endast ange fullständiga bibliografiska uppgifter för den publikation du läst. Följ exempel för den typ av källa.

Texthänvisning

Har du t ex läst Marios Miltiadous text som hänvisar till ett arbete av Albert Bandura, skriver du i den löpande texten:

......(Bandura 1986 se Miltiadou 2001, s. 409).

I referenslista

I referenslistan ska du endast ange fullständiga bibliografiska uppgifter för den publikation du läst. Följ exempel för den typ av källa.
 
Efter exemplet ovan:
Mitiadou, M. (2001). Computer-Mediated Communication in the Online Classroom. International Journal of Educational Telecommunications, vol 7(4), ss. 407-419.
 

Kontakta biblioteket

Ring 0520 - 22 34 10 eller maila bibliotek@hv.se
Chatta med en bibliotekarie - vi svarar mellan kl. 10-17 alla helgfria vardagar under vår- och hösttermin.

Contact the Library

Phone 0520 - 22 34 10 or e-mail bibliotek@hv.se
Chat with a librarian - we are avaliable weekdays between 10 -17 o'clock during spring and autumn semester.