This page contains enriched content visible when JavaScript is enabled or by clicking here.

Att referera

Allmänt

Elektroniska dokument, åtkomliga via webben, kan inte ses som en enhetlig publikationstyp utan hur man refererar till dem kan variera från fall till fall. Det gäller att se vilken typ av publikation dokumentet är.

Man följer i stort sett samma principer för elektroniska dokument som för tryckta källor. I den mån de finns skall man alltså ha med samma uppgifter om författare, titel, utgivningsår etc. som för tryckta dokument.  Det händer ofta att utgivningsår saknas. Kontrollera i så fall om det finns något datum för den senaste uppdateringen av dokumentet.

Omedelbart efter titeln på ett elektroniskt dokument skriver du inom hakparentes [Elektronisk]. 

Du får aldrig nöja dig med att bara uppge dokumentets URL som källa. En sådan referens blir helt meningslös, eftersom URL i många fall kan betraktas som "färskvara. Allra sist i referensen skall du ange åtkomstdatum för det aktuella dokumentet inom hakparentes.

Om URL är orimligt lång, kan du välja att hänvisa till en överordnad sida och därefter ange din sökväg med / (slash) som skiljetecken mellan dina olika söksteg. Är det ett stort företag eller organisation kan det räcka med att hänvisa till toppdomänen.

Mall

Författarens efternamn, initial. (datum för senaste uppdatering). Titel. [Elektronisk] Tillgänglig: URL. [Åtkomstdatum]

För webbsidor som inte direkt går att hänföra till någon annan publikationstyp gäller att referenser skrivs enligt grundmodellen ovan.

 

Texthänvisning

(Grofman, Stockwell, 2003)

(Konsumentverket, 2012)

I löpande text:
Statistik visar (SCB, 2011) att det är vanligt att unga använder sig av sociala medier...

I referenslista

Författare
Grofman, B. & Stockwell, R. (2003). Institutional design in plural societie : mitigating ethnic conflict and fostering stable democracy. [Elektronisk] In Mudami, R., Navarra, P. & Sobbrio, G. (eds), Economic Welfare, International Business and Global Institutional Changepp. 102-137.  New York: Edward Elgar Publishers. Tillgänglig: http://www.socsci.uci.edu/~bgrofman/128%20Grofman-Stockwell-Institutional%20design%20in%20plural%20societies.pdf [2011-10-14].

Organisation
Konsumentverket (2012-11-02). Handla på Internet. [Elektronisk]. Stockholm. Tillgänglig: http://www.konsumentverket.se/Vara-omraden/Tele-tv-och-internet/handla-pa-internet/ [2013-03-9].

SCB (Statistiska Centralbyrån) (2011-10-26) Nästan alla unga deltar på sociala nätverkssajter [Elektronisk]. Stockholm: SCB. Tillgänglig: http://www.scb.se/Pages/PressRelease.aspx?id=322385 [2011-11-01].

Vägverket (2013-01-04). Markåtkomst för utbyggnad av vägar och järnvägar. [Elektronisk]. Borlänge: Trafikverket. Tillgänglig: http://www.trafikverket.se/ [2013-03-9].

 

Webbplats utan datum
För webbplatser utan uppgift om datum skriver man inom parentesen (n.d.) eller (u.å.). Det betyder "no date" respektive"utan årtal" och det förstnämnda används på engelska referenser, det sista på svenska.

Kontakta biblioteket

Ring 0520 - 22 34 10 eller maila bibliotek@hv.se
Chatta med en bibliotekarie - vi svarar mellan kl. 10-17 alla helgfria vardagar under vår- och hösttermin.

Contact the Library

Phone 0520 - 22 34 10 or e-mail bibliotek@hv.se
Chat with a librarian - we are avaliable weekdays between 10 -17 o'clock during spring and autumn semester.