This page contains enriched content visible when JavaScript is enabled or by clicking here.

Att referera

Mall

Blogg

Författarens efternamn, initial, (År). Titel på blogginlägget. Bloggens titel, [Blogg] Datum då inlägget postades. Tillgänglig: URL. [Åtkomstdatum]

Lärobjekt

Författande organisation eller Författarens efternamn, initial. (År). Titel. [Lärobjekt] Tillgänglig: URL. [Åtkomstdatum]

Texthänvisning

Blogg:

(Norling, 2007)

Lärobjekt (exempel i löpande text):
Jag har använt mig av ett lärobjekt (Karolinska institutets bibliotek, 2009) för att se hur undervisning kan ske...

I referenslista

Blogg
Norling, E. (2007). Uppsatser om användardefinierad taggning. Bibliotek 2.0 [Blogg]. 23 september. http://www.bibliotek20.se/ [2011-06-17]

 

Lärobjekt

Karolinska institutets bibliotek. (2009). Vad är en vetenskaplig artikel? [Lärobjekt]. Tillgänglig: http://bridge.kib.ki.se/vetartikel/player.html  [2010-07-21]

Kontakta biblioteket

Ring 0520 - 22 34 10 eller maila bibliotek@hv.se
Chatta med en bibliotekarie - vi svarar mellan kl. 10-17 alla helgfria vardagar under vår- och hösttermin.

Contact the Library

Phone 0520 - 22 34 10 or e-mail bibliotek@hv.se
Chat with a librarian - we are avaliable weekdays between 10 -17 o'clock during spring and autumn semester.