This page contains enriched content visible when JavaScript is enabled or by clicking here.

Att referera

Kom ihåg!

De allra flesta illustrationer är skyddade av upphovsrättslagen. Begär tillstånd så du vet att du får använda dem i din publikation. 

Du behöver då berätta för upphovsmannen 

  • syfte med användandet
  • var du tänkt publicera 
  • hur länge du behöver ha tillståndet

Presentation av data

Illustrationer kan vara bilder, figurer och tabeller. 

  • I en tabell presenteras data av olika slag i tabellform.
  • illustrera kan även vara att visualisera sina resultat i figurer såsom diagram eller fotografier. 

Alla illustrationer ska numreras och har du använt dig av ett flertal illustrationer kan det vara bra att ha en förteckning över tabeller och en över figurer. Oftast placerar man en sådan förteckning som en bilaga efter referenslistan, men dubbelkolla vad dina instruktioner säger. 

Mall

Bok:
Efternamn, initial. (Årtal). Titel : ev undertitel. Utgivningsort: Förlag. 

Webb:
Efternamn, initial.. (Årtal). Titel [Fotografi]. URL [Datum för då illustrationen hämtades]

Databas:
Organisation (Årtal eller u.å.)
 Titel : undertitel [fotografi]. Tillgänglig: Databasens namn

Om det nämns en personlig upphovsman ska det namnet stå först.  När det gäller fotografi blir det fotografens namn och om ingen person som som upphovsman ska man sätta ansvarig organisation som huvuduppslag. 

Texthänvisning

... enligt Säljö (2000, s. 120) ska ett dubbelt halvslag se ut...

eller

...ett dubbelt halvslag ska se ut som... (Säljö, 2000, s. 120)

I referenslista

Du behöver inte ha med själva illustrationen i ditt arbete - du kan referera till den ändå. Var noga med att referera till källan korrekt och använd dig då av fullständig referens i kombination med texthänvisning. Glöm inte ange den sida där illustrationen finns. 
 

Säljö, R. (2000). Lärande i praktiken: ett sociokulturellt perspektiv. Stockholm: Norstedts. 

Kontakta biblioteket

Ring 0520 - 22 34 10 eller maila bibliotek@hv.se
Chatta med en bibliotekarie - vi svarar mellan kl. 10-17 alla helgfria vardagar under vår- och hösttermin.

Contact the Library

Phone 0520 - 22 34 10 or e-mail bibliotek@hv.se
Chat with a librarian - we are avaliable weekdays between 10 -17 o'clock during spring and autumn semester.