This page contains enriched content visible when JavaScript is enabled or by clicking here.

Att referera

Referenslista

Referenslistan placeras längst bak i din rapport eller uppsats men före eventuella bilagor. Referenserna ska vara sorterade i alfabetisk ordning.

För att göra referenslistan lättläst och överskådlig kan du välja mellan att ha blankrad eller hängande indrag mellan dina referenser.

Ordlista

Referenslista kan också benämnas litteraturförteckning, referensförteckning eller källförteckning.

Referenslista med blankrad

Exempel på referenslista med blankrad:

Blyth, M. (2001). The transformation of the Swedish model: economic ideas, distributional conflict, and institutional change. [Elektronisk] World politics, vol. 54(1), ss. 1-26. Tillgänglig: MUSE. [2011-11-08]

Carlund, M. & Backhouse, B. (2010). Den oreglerade budgivningen: fortsatt upphov till komplikationer med nya lagförslaget? Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen). [Elektronisk]. Trollhättan: Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap. Tillgänglig: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hv:diva-2587 [2014-08.19]

Dahlgaard-Park, S.M. & Dahlgaard, J.J. (red.) (2001). Building people and organisational excellence. Proceedings of the 4th International QMOD Conference, Linköpings universitet 12-14 September, 2001, Sweden.

Egidius, H. (2002). Termlexikon i psykologi, pedagogik och psykoterapi. 6. rev. uppl. Lund: Studentlitteratur.

FASB (Financial Accounting Standards Board) (2001). Accounting standards : original pronouncements. Ed. 2001/2002. Vol. 2,  FASB statements of standards 101-140. Stamford, Conn.: FASB.

Framtidsplan 2014. [Elektronisk]. Munkedal: Munkedals Kommun. Tillgänglig: http://www.munkedal.se/naringslivochentreprenorskap/eutjanstedirektiv.4.2442f00c134ea7576aa111b.html> [2014-08-19]

Herrman, Margareta & Nilsson, Lena (2009) "Det är upp till er hur det ska bli...": att följa en renoveringsprocess i skolmiljö (Forskningsrapport / Högskolan Väst 2009:02).. [Elektronisk]. Trollhättan: Högskolan Väst, Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur, Avd för hälsa och kultur. Tillgänglig: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hv:diva-2021 [2011-10-14]

Iseskog, T. (2012a). Att kunna vara chef. 6., uppdaterade uppl. Stockholm: Norstedts juridik.

Iseskog, Tommy (2012b). Personaljuridik. 25., rev. uppl. Stockholm: Norstedts juridik.

Olsson, A.K.(2012). Members in tourism settings: their motivations, behaviours and roles. Diss. (sammanfattning) Göteborg : Göteborgs universitet, Tillgänglig: http://hdl.handle.net/2077/29593 [2014-08-19]

Referenslista med hängande indrag

Exempel på referenslista med hängande indrag:

 

Blyth, M. (2001). The transformation for the Swedish model:

 

economic ideas, distributional conflict, and institutional

 

change. [Elektronisk] World politics, vol. 54(1), ss. 1-26.

 

Tillgänglig: MUSE. [2005-01-31]

Winch,  

G. et al. (2011). Cross-Literacy: reading, writing and

 

childrens's literature. 4th ed. Oxford: Oxford University Press.

Kontakta biblioteket

Ring 0520 - 22 34 10 eller maila bibliotek@hv.se
Chatta med en bibliotekarie - vi svarar mellan kl. 10-17 alla helgfria vardagar under vår- och hösttermin.

Contact the Library

Phone 0520 - 22 34 10 or e-mail bibliotek@hv.se
Chat with a librarian - we are avaliable weekdays between 10 -17 o'clock during spring and autumn semester.