This page contains enriched content visible when JavaScript is enabled or by clicking here.

Att referera

Vad är ett citat?

När man ordagrant återger det någon annan skrivit använder man sig av citat. Det är viktigt att vara tydlig med vem som är upphovsman till texten. 

Citera

Löpande citat

Korta citat på högst 2-3 rader infogas i brödtexten omgivet av citattecken enligt följande exempel:

Uppsatshandboken påpekar Siv Strömquist mycket riktigt att "ingenting hindrar att man i en uppsats som utnyttjar Harvardsystemet för källhänvisningar samtidigt använder noter för andra upplysningar" (2010, s. 52).

Notera i exemplet ovan att interpunktionen i din egen mening är överordnad citatets interpunktion. Punkten placeras därför efter citattecken och parentes.

Använder du istället sk fristående citat ska citatet avslutas med sin egen interpunktion. Punkten placeras därför innanför citattecknet enligt exemplet nedan.

I Uppsatshandboken skriver Strömquist (2010, s. 52): "Observera att ingenting hindrar att man i en uppsats som utnyttjar Harvardsystemet för källhänvisningar samtidigt använder noter för andra upplysningar."

 

Blockcitat

Längre citat bestående av fler än tre meningar bryter du ut ur brödtexten så att det bildas ett separat stycke med indrag i både höger och vänsterkant. (Obs! Kan inte genomföras för det följande exemplet.) Minska även på radavstånd och textstorlek. 

Exempel:

When an entire class is effectively monitored, the teacher can decide to slow down, speed up, review material, or try new instructional approaches for the entire class, small group of students, or individual students. The professional judgement of the teacher is used continuously as students learn to adapt instruction to meet student needs. (McMillan, s.136)

När man använder blockcitat behöver citattecken inte användas, men källhänvisning till originalkällan måste alltid göras och även citerad sida ska anges. Givetvis ska originalkällan finnas med i din referenslista i slutet av dokumentet.  

Mer om citat

Om den text som som du vill citera redan innehåller ett citat omger du detta med enkla citattecken ' ' istället för " " för att skilja det från citatet i sin helhet. Detta gäller givetvis inte i blockcitat, där det inte kan uppstå några missförstånd.

Svenska skrivregler ger exemplet: "Låt gå för 'lilla gumman', men kalla mig inte 'baby darling'!"

Ibland vill man utesluta ett eller flera ord i ett citat. Detta markeras med uteslutningstecken, vanligtvis tre punkter ... med ett mellanslag före och efter det som uteslutits. Råkar citatet redan innehålla tre punkter ska du omge den uteslutna texten med parenteser, snedstreck eller klammer.

Vill du skjuta in egna anmärkning eller förtydliganden mitt i citatet placerar du dem inom klammer. Citatet som sådant måste återges ordagrant, även om det innehåller uppenbara felaktigheter. Du kan markera att du är medveten om detta genom att inom klammer skriva [!] eller [sic!].

Ordlista

Interpunktion
Att använda skiljetecken (som punkt och komma) i en text för att göra den mer överskådlig.

Sic!
Används när man citerar och betyder "Just så står det".

Kontakta biblioteket

Ring 0520 - 22 34 10 eller maila bibliotek@hv.se
Chatta med en bibliotekarie - vi svarar mellan kl. 10-17 alla helgfria vardagar under vår- och hösttermin.

Contact the Library

Phone 0520 - 22 34 10 or e-mail bibliotek@hv.se
Chat with a librarian - we are avaliable weekdays between 10 -17 o'clock during spring and autumn semester.