This page contains enriched content visible when JavaScript is enabled or by clicking here.

Att referera

Allmänt

När du refererar till ett kapitel i en bok kan du tänka på det som att du läst en artikel i en tidskrift. Det är författaren av kapitlet och kapitlets titel som du refererar till och som du skriver främst i din referens. Därefter följer I och hela referensen till den bok kapitlet finns i.   

En sådan bok kallas ofta för antologi eller samlingsvolym. Den eller de som sammanställer boken benämns redaktör (red.), på engelska editor (ed.)

OBS! Om du använder dig av två eller fler kapitel ur samma antologi ska du referera till varje specifikt kapitel för sig.

Mall

Författarens efternamn, initial. (utgivningsår). Titel på kapitlet. I Bokens redaktör/er (red.) Bokens titel. Förlagsort: Förlag. sidor.

Uppmärksamma här att ordet I används före referensen till samlingsverket.

Texthänvisning

Texthänvisningen här ser ut som för en bok med en författare.

(Mulinari, 2007)

I referenslista

Mulinari, D. (2007). Familjer över gränser. I Hjerm, M. & Peterson A. (red.) Etnicitet: perspektiv på samhället. Malmö: Gleerups utbildning, ss. 194-217.

Selnes, F. & Sallis, J. (2003). Promoting relationship learning. I Egan, J. & Harker, M.J. (ed.) Relationship marketing. Vol.3. Paradigm or perspective: The future of relationship marketing. London: SAGE Publications, ss. 277-304.

Kontakta biblioteket

Ring 0520 - 22 34 10 eller maila bibliotek@hv.se
Chatta med en bibliotekarie - vi svarar mellan kl. 10-17 alla helgfria vardagar under vår- och hösttermin.

Contact the Library

Phone 0520 - 22 34 10 or e-mail bibliotek@hv.se
Chat with a librarian - we are avaliable weekdays between 10 -17 o'clock during spring and autumn semester.