This page contains enriched content visible when JavaScript is enabled or by clicking here.

Att referera

Mall

Författarens efternamn, initial. (utgivningsår). Titel på artikeln.[Elektronisk] Titel på tidskrift, Volym (nummer), Sidor. Tillgänglig: Namn på databas [Åtkomstdatum]

Texthänvisning

Texthänvisningen består vanligtvis av en parentes med författarens efternamn följt av årtal och sida. Alternativt skriver du namnet i texten och endast årtal och sida i parentesen. Sida behöver endast anges då det är ett direkt citat..

I texthänvisningen ska du använda dig av m.fl. om det är fler än tre författare.

En författare
(Karlberg, 2011)
(Rudolfsson, 2010)

 

Två författare

(Larsson & Carlsson, 2012)

Tre författare

(Fex, Ek & Söderhamn, 2009)


Flera författare
(Yeung m.fl. 2004)

I löpande text
Kshetri menar att IT-brottsligheten i utvecklingsländer (2010, s. 1062)....

I referenslista

I referenslistan ska alla artikelns författare finnas med i referensen. 

Dagstidningsartikel, elektronisk
Karlberg, L-A. (2011). Sista JAS-motorn är färdigbyggd. [Elektronisk] Ny Teknik, 1 Juni.  Tillgänglig: Mediearkivet [2011-07-11]

Tidskriftsartikel, elektronisk
Rudolfsson, G. (2010). The common world - a model of the perioperative dialog, its ethos, and characteristic structural caring principles. [Elektronisk]  International Journal for Human Caring, vol. 14(1), ss. 27-35. Tillgänglig: Cinahl [2011-07-11]

Yeung, A. C.L., Cheng, T.C. E. & Ling-Yau C. (2004). From customer orientation to customer satisfaction : the gap between theory and practice. [Elektronisk] IEEE Transactions on Engineering Management, vol. 51(1), ss. 85- 97. Tillgänglig: IEEE Xplore [2011-07-11]

Artikel med DOI (digital object identifier)
Kshetri, N. (2010). Diffusion and Effects of Cyber-Crime in Developing Economies. [Elektronisk] Third World Quarterly, vol. 31(7), ss. 1057-1079. Tillgänglig: Academic Search Elite [2011-10-14] DOI: 10.1080/01436597.2010.518752

Kontakta biblioteket

Ring 0520 - 22 34 10 eller maila bibliotek@hv.se
Chatta med en bibliotekarie - vi svarar mellan kl. 10-17 alla helgfria vardagar under vår- och hösttermin.

Contact the Library

Phone 0520 - 22 34 10 or e-mail bibliotek@hv.se
Chat with a librarian - we are avaliable weekdays between 10 -17 o'clock during spring and autumn semester.