This page contains enriched content visible when JavaScript is enabled or by clicking here.

Att referera

Allmänt

Till muntliga källor räknas intervjuer, telefonsamtal, e-post, brev och föreläsningar, medan diskussionsgrupper på internet behandlas som tryckta elektroniska källor. När det gäller referenser till muntliga källor måste du ha berörda personers tillstånd.

I Harvardsystemet behöver de muntliga källorna inte finnas med i källförteckningen utan anges i en fotnot på de sidor i den löpande texten där de omnämns. Läggs de i referenslista ska de läggas under egen rubrik.

Texthänvisning

I texten skriver man t.ex.:

  • Halse(1) framhöll att den typ av tjänsteproduktion som Aerotech Telub erbjuder är en viktig del av Saabs kärnverksamhet.
  • Näverå(2) påpekar att e-böcker ska marknadsföras...

I fotnoten skriver man då:

  • (1) Bengt Halse VD Saab, intervju den 11 april 2002.
  • (2) Elisabeth Näverå Bibliotekarie Högskolan Väst, e-post 19 augusti 2011

Kontakta biblioteket

Ring 0520 - 22 34 10 eller maila bibliotek@hv.se
Chatta med en bibliotekarie - vi svarar mellan kl. 10-17 alla helgfria vardagar under vår- och hösttermin.

Contact the Library

Phone 0520 - 22 34 10 or e-mail bibliotek@hv.se
Chat with a librarian - we are avaliable weekdays between 10 -17 o'clock during spring and autumn semester.