This page contains enriched content visible when JavaScript is enabled or by clicking here.

Att referera

Mall

Författarens efternamn, initial.(utgivningsår). Rapportens titel. Förlagsort: Förlag. (Serietitel och eventuellt nummer)

Om uppsatsen är elektronisk lägger man till några uppgifter till:

Författarens efternamn, initial. (utgivningsår). Rapportens titel. [Elektronisk] Förlagsort: Förlag. (Serietitel och eventuellt nummer) Tillgänglig: [datum]

Texthänvisning

Texthänvisningen består vanligtvis av en parentes med författarens efternamn följt av årtal.

Alternativt skriver du namnet löpande i texten följt av endast årtal inom parentes. Sida behöver endast anges då det är ett direkt citat.

(Fredriksdotter, 2001)

(Johansson, 2011)

(Socialstyrelsen, 2013a)  

(Socialstyrelsen, 2013b)

I referenslista

Fredriksdotter Larsson, E. (2001). Hur ofta fattar du beslut? : om målbilder och beslut hos företagare och chefer. Trollhättan/Uddevalla, Institutionen för arbete, ekonomi och hälsa. (Arbetsrapport/Högskolan i Trollhättan/Uddevalla, 01:2)

Johansson, N. (2011). Selektivplaner för Uddevalla Energi Elnät AB:s högspänningsnät. [Elektronisk]. Trollhättan: Högskolan Väst. (Självständigt arbete på grundnivå  15 hp, 2011 Institutionen för ingenjörsvetenskap). Tillgänglig: http://urn.kb.se/resolve? urn=urn:nbn:se:hv:diva-3296 [2011-07-11].

Socialstyrelsen (2013a). Hemlöshet: bland utrikesfödda personer utan permanent uppehållstillstånd i Sverige.  Stockholm: Socialstyrelsen. Tillgänglig. http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2013/2013-5-3 [2014-02-20].

Socialstyrelsen (2013b). Barn som far illa eller riskerar att fara illa: en vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar.  Stockholm: Socialstyrelsen.

 

Kontakta biblioteket

Ring 0520 - 22 34 10 eller maila bibliotek@hv.se
Chatta med en bibliotekarie - vi svarar mellan kl. 10-17 alla helgfria vardagar under vår- och hösttermin.

Contact the Library

Phone 0520 - 22 34 10 or e-mail bibliotek@hv.se
Chat with a librarian - we are avaliable weekdays between 10 -17 o'clock during spring and autumn semester.