This page contains enriched content visible when JavaScript is enabled or by clicking here.

Att referera

Vad är offentligt tryck?

Som offentligt tryck räknas dokument utgivna av riksdag och regering samt enskilda myndigheter. 

  • Statens offentliga utredningar
  • Propositioner
  • Utskottsbetänkanden
  • Övrigt från riksdag och regering
  • Publikationer från myndigheter och olika typer av organisationer t.ex rapporter, föreskrifter och pressmeddelanden

En annan del av det offentliga trycket är lagar, förordningar och domar, men de behandlas under egen rubrik.

Mall

Tryckt källa

Dokumentets förkortning och ev nummer. (År). Titel. Förlagsort: utgivande departement eller verk.

Elektronisk form

Dokumentets förkortning och ev nummer. (År). Titel. [Elektronisk] Förlagsort: utgivande departement eller verk. Tillgänglig: URL [Datum]

 

Texthänvisning

(Prop. 2009/10:170)
(SOU 2005:77)
(BFS 1996:55 KA2)

löpande text:
Vad man ser i kommittédirektivet från Socialstyrelsen (Dir 2002:97) är att...

I referenslista

Proposition 2009/10:170. En enklare plan- och bygglag. [Elektronisk] Stockholm: Socialdepartementet. Tillgänglig: http://www.regeringen.se/content/1/c6/14/22/10/081017f1.pdf[2012-09-11]

SOU 2005:77. Får jag lov?: om planering och byggande : slutbetänkande. D. 2 [Elektronisk resurs]. Stockholm: Socialdepartementet Tillgänglig:http://www.regeringen.se/content/1/c6/05/06/66/ad41a5ce.pdf [2012-05-08]

BFS 1996:55 KA2  Boverkets föreskrifter om ändring av verkets föreskrifter och allmänna råd om certifiering av riksbehöriga kvalitetsansvariga. [Elektronisk]. Karlskrona: Boverket .Tillgänglig:https://rinfo.boverket.se/KA/PDF/1996-55KA2.pdf [2012-05-08]

Dir 2002:97, Kommittédirektiv. Översyn av plan- och bygglagstiftningen. [Elektronisk].  Stockholm: Socialdepartementet. Tillgänglig:http://www.regeringen.se/content/1/c6/14/22/24/e234a83c.pdf [2012-05-08]

Kontakta biblioteket

Ring 0520 - 22 34 10 eller maila bibliotek@hv.se
Chatta med en bibliotekarie - vi svarar mellan kl. 10-17 alla helgfria vardagar under vår- och hösttermin.

Contact the Library

Phone 0520 - 22 34 10 or e-mail bibliotek@hv.se
Chat with a librarian - we are avaliable weekdays between 10 -17 o'clock during spring and autumn semester.