This page contains enriched content visible when JavaScript is enabled or by clicking here.

Att referera

Allmänt

När du använder dig av korta osignerade artiklar, refererar du till hela uppslagsverket. Men är det längre signerade artiklar behandlar du dem som delar i ett samlingsverk, se exemplen nedan.

Mall

Författarens efternamn, initial. (utgivningsår). Artikeln titel. I Uppslagsverkets titel. Förlag: Förlagsort.

Om artikeln kommer från elektroniskt uppslagsverk lägger man till Tillgänglig: URL [datum]
Uppmärksamma här att ordet I används före referensen till samlingsverket.

Texthänvisning

(Natonalencyklopedin, 1989-1996)

(Weibull, 1989-1996)

(Weibull, 2007)

I referenslista

Nationalencyklopedin (1989-1996). Höganäs: Bra böcker.

Weibull, L. (1989-1996). Massmedieideologi. I Nationalencyklopedin. Bd. 13, s. 133-134. HöganäsBra böcker.

Weibull, L. (2007). Massmedieideologi. I Nationalencyklopedin. Tillgänglig: http://www.ne.se.ezproxy.server.hv.se/lang/massmedieideologi [2011-11-10]

Kontakta biblioteket

Ring 0520 - 22 34 10 eller maila bibliotek@hv.se
Chatta med en bibliotekarie - vi svarar mellan kl. 10-17 alla helgfria vardagar under vår- och hösttermin.

Contact the Library

Phone 0520 - 22 34 10 or e-mail bibliotek@hv.se
Chat with a librarian - we are avaliable weekdays between 10 -17 o'clock during spring and autumn semester.