This page contains enriched content visible when JavaScript is enabled or by clicking here.

Att referera

Allmänt

Opublicerade arbeten kan vara av två slag. Dels kan det röra sig om rapporter, kompendier, uppsatser utgivna av myndigheter, organisationer, företag och föreningar för internt bruk. I det fallet skriver man Opublicerat manuskript direkt efter titeln. Dels kan det handla om manuskript som ännu inte har publicerats men som är under tryckning. I ett sådant fall använder man sig av termen Under tryckning.

Mall

Författarens efternamn, initial. (utgivningsår). Bokens titel. [Under tryckning] eller [Opublicerat manuskript] Förlagsort: Förlag.

Texthänvisning

Texthänvisningen här skrivs exakt som för publicerat material. Här visar vi texthänvisning för en författare, i övrigt titta på t.ex. sidan Bok.

(Wilhlemsson, 2001)

I referenslista

Wilhelmsson, M. (2001). Kompendiematerial - Övningsuppgifter med facit - Artiklar. [Opublicerat manuskript] Högskolan Trollhättan/Uddevalla. Institutionen för arbete, ekonomi och hälsa.

Kontakta biblioteket

Ring 0520 - 22 34 10 eller maila bibliotek@hv.se
Chatta med en bibliotekarie - vi svarar mellan kl. 10-17 alla helgfria vardagar under vår- och hösttermin.

Contact the Library

Phone 0520 - 22 34 10 or e-mail bibliotek@hv.se
Chat with a librarian - we are avaliable weekdays between 10 -17 o'clock during spring and autumn semester.