This page contains enriched content visible when JavaScript is enabled or by clicking here.

Att referera

Generellt om texthänvisning

När du i din text återger en faktauppgift eller ett resonemang som du hämtat från en annan text, bör du ange källan i så nära anslutning till det återgivna som möjligt. Väljer du att skriva ett referat från en annan text räcker det med att placera en texthänvisning i slutet av varje stycke innan punkt. Sträcker sig referatet över flera sidor bör du ha en texthänvisning på varje sida.

Texthänvisningen består vanligtvis av en parentes med författarens efternamn följt av årtal och sida. Alternativt skriver du namnet i texten och endast årtal och sida i parentesen. Var dock konsekvent och blanda inte de båda varianterna.

Tre författare
Har referensen tre författare ska alla tas med i texthänvisningen. Väljer du att skriva författarnamnen i texten ersätter du &-tecknet med och:

 • (Liljedahl, 2001, s. 20)
 • (Olofsson, Nilsson & Wahllöf, 2010, ss. 20-30).
 • Olofsson, Nilsson och Wahllöf (2010, ss. 20-30) hävdar att ...

Fyra eller fler författare
Har du en referens med fyra eller fler författare, skriver du enbart det första namnet följt av forkortningen et al. som betyder och andra. Du kan även använda förkortningen m.fl.:

 • (Eriksson m.fl., 2011, s. 87)
 • (Winch et al., 2011, s. 126)

Notera att du i referenslistan skriver ut författarnas fullständiga namn, alltså även förnamnen.

Författare med samma efternamn
Har två författare samma efternamn, tar du med deras initialer i texthänvisningen för att skilja dem åt. 

 • (Liljedahl, O., 2001, s. 20)
 • O. Liljedahl (2001, s. 20) hävdar att ...

Flera publikationer av samma författare
Det händer att en och samma författare har givit ut flera publikationer samma år. För att skilja dessa åt i texthänvisningen använder du a, b, c etc. omedelbart efter årtalet. För att bestämma vilken referens som ska ha a eller b följer du den alfabetiska ordningen mellan titlarna.

 • (Iseskog, 2003b, s. 20)
 • (Iseskog, 2003a, s. 5)

Hänvisar du däremot till två olika publikationer av samma författare i samma hänvisning, gäller kronologisk följd.

 • (Liljedahl, 2001, 2002)
 • (Iseskog, 2003a, s. 5, 2003b, s. 20)

Även i referenslistan gäller den kronologiska ordningen detta och liknande fall. Se Referenslista för att se hur detta skrivs i referenslistan.

Redaktör
Om en bok saknar författare men har redaktörer, skrivs redaktörens namn. I texthänvisningen ska det framgå att det rör sig om en redaktör. Saknas även redaktör kan publikationen vara utgiven av en organisation eller ett företag. I sådana fall ska organisationen, myndigheten eller företaget stå i författarens ställe.

 • (Langford red., 2000, s. 120)
 • (Informationsteknologikommissionen, 2001, s. 152)

Saknar din källa såväl personlig upphovsman som ansvarig organisation skriver du titeln före år och sida i texthänvisningen.

 • (Cyniskt om äldrevården, 2002)

Ibid

Ibid står för ibidem (betyder "på samma ställe") 

Du kan använda ibid om du citerar eller refererar till samma text och sida ett flertal gånger i ett stycke och inte vill upprepa författarnam och sidhänvisning.
Tänk på att det kan inte komma någon annan källa emellan om du ska använda dig av ibid.

Man kan använda sig av ibid när man jobbar med Harvardsystemet, men det är inte lika vanligt som i andra referenssystem.

Kontakta biblioteket

Ring 0520 - 22 34 10 eller maila bibliotek@hv.se
Chatta med en bibliotekarie - vi svarar mellan kl. 10-17 alla helgfria vardagar under vår- och hösttermin.

Contact the Library

Phone 0520 - 22 34 10 or e-mail bibliotek@hv.se
Chat with a librarian - we are avaliable weekdays between 10 -17 o'clock during spring and autumn semester.