This page contains enriched content visible when JavaScript is enabled or by clicking here.

Att referera

Oxfordsystemet

Oxford referenssystem används ofta inom juridik, teologi, historia med flera ämnen. Det kallas ibland för fotnotsystemet.

I biblioteket finns bra litteratur om att skriva juridiska texter, t. ex.

  • Jensen, Ulf, Rylander, Staffan & Lindblom, Per Henrik, Att skriva juridik: regler och råd, 5. uppl., Iustus, Uppsala, 2012​
  • Wahlgren, Peter, Warnling-Nerep, Wiweka & Wrange, Pål, Juridisk skrivguide, 4., rev. uppl., Jure, Stockholm, 2014

OBS! Var uppmärksam på att författarna kan ge olika svar till hur du ska referera och kom ihåg att vara konsekvent. 

När du vill hänvisa till en lagkommentar som du har läst via databasen Zeteo, så kan det vara enklast att hänvisa till den tryckta boken, även om du läst den online. Det finns också tips i Zeteo om hur du kan göra 

Ibland använder man källor som inte passar någon referensmall. Kontakta gärna bibliotekarierna i biblioteket, så tittar vi på källan tillsammans

Kontakta biblioteket

Ring 0520 - 22 34 10 eller maila bibliotek@hv.se
Chatta med en bibliotekarie - vi svarar mellan kl. 10-17 alla helgfria vardagar under vår- och hösttermin.

Contact the Library

Phone 0520 - 22 34 10 or e-mail bibliotek@hv.se
Chat with a librarian - we are avaliable weekdays between 10 -17 o'clock during spring and autumn semester.