This page contains enriched content visible when JavaScript is enabled or by clicking here.

Att referera

Använd komma för att . . .

Allmänna råd

Använd komma för att separera:
- Efternamn från förnamnens initialer
- Tidskriftstitel från volymnummer
- Tidningsartikel från sida eller sidor, s. skrivs inte ut i referensen, enbart i löpande text vid citat.
- Volymnummer från sidnummer
- Om angivet, häftesnummer från sidnummer
- (Red.) från boktitel
- Förlagsort från land

 

Publikationsår:

Om publikationsår saknas anges istället (u.å) för "utan år" respektive (n.d.) för "no date" om du skriver din text på engelska. 

 

Förnamn:

Om författaren heter Anna-Lena Karlsson skriver du Karlsson, A-L.

Om författaren heter Lars Erik Bengtsson skriver du Bengtsson, L. E.

 

Efternamn:

Det finns många olika format på efternamn, ett eller två, med och utan bindestreck, med prefix eller suffix. Hur det än ser ut ska din referens alltid matcha det som står på dokumentet du använt dig av. Några exempel.

Författaren heter: Daniel J. Kleiven-Karlsson

I löpande text: Kleiven-Karlsson (2016)... alt ... (Kleiven- Karlsson, 2016).

I referenslistan: Kleiven-Karlsson, D. J. (2016)...

Författaren heter: Ulla Hällgren Graneheim

I löpande text: Hällgren Graneheim (2004)... alt ...(Hällgren Graneheim, 2004).

I referenslistan: Hällgren Graneheim, U. (2004)...

Författaren heter: Verner von Heidenstam

I löpande text: von Heidenstam (1996)... alt ...(von Heidenstam, 1996)

I referenslistan: von Heidenstam, V. (1996)....

Författaren heter: Simone de Beauvoir

I löpande text: de Beauvoir (1944)... alt ...(de Beauvoir, 1944).

I referenslistan: de Beuavoir, S. (1944)...

 

Referenslista med samma författare/myndighet och samma år men olika källor:

I löpande text:

Nästa år kommer det att... (Olsson, 2018a).

Om ett år firas det jul igen... (Olsson, 2018b)

I referenslistan:

Olsson, A. (2018a). Kommer vi att ha en vitare jul nästa år? Trollhättan: Högskolan Väst

Olsson, A (2018b). Nästa år blir bättre. Trollhättan: Högskolan Väst

 

En, två eller kanske sju författare, et.al. och m. fl.

et al. är en förkortning av et alii (latin) med betydelsen "och andra". M. fl. är den svenska motsvarigheten och används när du skriver din text på svenska.

Löpande text: När du har en text med...

1-2 författare ska en/båda skrivas med i löpande text i hela arbetet

3-5 författare skriver du alla författare första tillfället och resterande gånger tex Johansson m. fl. (2018)... 

6 eller fler författare skriver du Johansson m. fl. (2018) redan första gången du använder denna text.

Referenslistan: när du skriver din referenslista tar du med alla författare om de är 1-7 stycken. Är det åtta författare eller fler skriver du de första sex och avslutar med den sista. Du visar detta med hjälp av tre punkter mellan författare sex och den sista:

Arca, M., Papachristoforou, A., Mougel, F., Rortais, A., Monceau, K., Bonnard, O., … Arnold, G. (2014). Defensive behaviour of Apis mellifera against Vespa velutina in France: Testing whether European honeybees can develop an effective collective defence against a new predator. Behavioural Processes, 106, 122–129. doi: 10.1016/j.beproc.2014.05.002

 

Citat

Citat används så sparsamt som möjligt. Om du behöver citera ska, förutom författare och år, sidnummer anges. Citerar du mindre än fyrtio ord gör du det i löpande text. Citerar du mer än fyrtio ord visar du detta med ett stycke med indrag på vänster.

Exempel färre än fyrtio ord:

Andersson (2015) skriver om personcentrerad vård och vilka fördelar denna vård kan ha. "Personcentrerad vård ökar kvaliteten i vården och både patienter och personal ger denna högt betyg" (Andersson, 2015, s. 123).

Exempel fler än fyrtio ord:

 

Sekundärkälla

Undvik så långt det är möjligt att använda sekundära källor. Använd sekundära källor till exempel när originalverket är äldre/svårtillgängligt eller inte finns på varken svenska eller engelska.

I löpande text anges primärkällan samt referens till sekundärkällan. 

I referenslistan anges endast sekundärkällan.

 

Ibid

Ibid används inte i APA.

Mer info:

Vill du läsa mer om referenshantering i APA så rekommenderar vi APA-bloggen, den tar upp i princip allt kring referenshantering. Söktjänsten är bra och mailar du en fråga har du svar inom kort!

Kontakta biblioteket

Ring 0520 - 22 34 10 eller maila bibliotek@hv.se
Chatta med en bibliotekarie - vi svarar mellan kl. 10-17 alla helgfria vardagar under vår- och hösttermin.

Contact the Library

Phone 0520 - 22 34 10 or e-mail bibliotek@hv.se
Chat with a librarian - we are avaliable weekdays between 10 -17 o'clock during spring and autumn semester.