This page contains enriched content visible when JavaScript is enabled or by clicking here.

Att referera

Bilder

även diagram, figurer, foto, grafer, illustrationer, tabeller
(se även http://blog.apastyle.org/apastyle/tables-and-figures/ )

Refererar du till bilder, ange sidnummer. Viktigt att du refererar direkt under bilden varifrån bilden kommer och ange i fotnoten att du har fått tillstånd att använda bilden eller tabellen! Hänvisar du till olika källor, döp varje bild med ett löpande nummer, tex bild 1. 

I fotnoten skrivs t ex: Tillstånd enligt mailkonversation den 14/1-2016
 

Tillstånd att använda andras bilder/texter :
Det räcker ofta att skicka ett mail till upphovsmannen/upphovsmännen för att man ska få tillstånd att använda andras texter och bilder. Det finns dock en del punkter man behöver få med: ​

  • Tala om att tillståndet ska gälla för de som arbetar på Högskolan Västs bibliotek 
  • Fråga om det finns tidbegränsning på tillståndet eller om det är obegränsat 
  • Gör upphovsmannen införstådd med syftet för användningen av hans/hennes verk, samt hur vi kommer att tillgängliggöra det hela. T ex Powerpoint eller annan dokumentation. 
  • Ändra inte i materialet - det är ett intrång i upphovsmannens rättigheter! 
  • Läs mer om Upphovsrätt i vår guide 

Mall bild i bok:

Efternamn, Förnamn [endast initial]. (År). Titel i kursiv [typ av media]. Utgivningsort: Utgivare.

Texthänvisning:

Embryot på bild 2 sida XX (Nilsson & Hamberger, 2003) visar att. . ..

Nilsson (Nilsson & Hamberger, 2003) fotograferade ett embryo (se bild 2, s. XX)  . . . 

Redan 2003 (Nilsson & Hamberger, 2003) gjordes en bild (bild nr 2, s. xx) av . . . .

Referenslista:
Nilsson, L., & Hamberger, L. (2003). Ett barn blir till. (4., helt omarb. utg.) Stockholm: Bonnier.

Mall bild internet, utan upphovsman och år:

Bildens motiv [Bild]. (u.å.). Hämtad från URL

Referenslista:

Regnskog [Bild]. (u.å.). Hämtad från http://www.colourbox.com

 

Privata bilder som inte finns offentlig tillgänglig:

I löpande text, under bilden:

Efternamn, fönamnsinitial (privat bild) med fotnot.

I fotnoten t. ex: Tillsltånd enligt mailkonversation den 14/2-2019

 

Astrid Olsson, Jessica Thorn, oktober 2018

 

Kontakta biblioteket

Ring 0520 - 22 34 10 eller maila bibliotek@hv.se
Chatta med en bibliotekarie - vi svarar mellan kl. 10-17 alla helgfria vardagar under vår- och hösttermin.

Contact the Library

Phone 0520 - 22 34 10 or e-mail bibliotek@hv.se
Chat with a librarian - we are avaliable weekdays between 10 -17 o'clock during spring and autumn semester.