This page contains enriched content visible when JavaScript is enabled or by clicking here.

Att referera

Film/TV, DVD, UR, Video, Youtube

Film/TV, DVD, Video

Mall:

Efternamn, förnamnsinitial (Funktion, tex producent/författare/regissör). (År).Titel : evt. undertitel i kursiv stil. [Film/DVD/TV-program]. Land: Studio.

Om videon ligger på internet, använd URL-en istället för förlagsort och förlag.

Efternamn, Förnamnsinitial (Funktion, tex Producent/författare/regissör), & Efternamn, Förnamnsinitial. (Funktion, tex. Regissör). (år). Titel i kursiv stil : evt. undertitel. [Film/DVD/TV-program/]. Hämtad från URL.

Texthänvisning:

Colin Nutley (2004) visar i sin film . . .

I filmen Under solen (Nutley, 2004) kan man se . . .

 

Referenslista:

Nutley, C. (Regissör). (2004) Under solen. [DVD]. Stockholm: Svenska filminstitutet.

Tips:

TV-sändningar, filmer och ljudinspelningar identifieras av deras producent och/eller regissör. Liksom grå litteratur läggs den specifika typen av material i klammer efter titeln: [Rörlig bild], [-sändning], [TV-serie], [CD], [DVD], [Videofil]

Fler exempel:

https://apastyle.apa.org/style-gramma-guidelines/references/examples#video

Mer info:

Vill du läsa mer om referenshantering i APA så rekommenderar vi APA-bloggen, den tar upp i princip allt kring referenshantering. Söktjänsten är bra och mailar du en fråga har du svar inom kort!
 

Astrid Olsson, Jessica Thorn, april 2018

Youtube - se även Apa lathunden GU

Mall (enl. APA bloggen)

Upphovsman/alt. Organisation. (år). Titel : evt. undertitel i kursiv stil. [Youtube]. Hämtad år-månad-datum från URL                              

Texthänvisning:
Enligt filmen Arbetsmiljö (Sorbring & Winroth, 2018) är arbetsmiljö . . .  
Sorbring och Winroth (2018) berättar  . . .

I skolverkets (2016)  film beskrivs minoritetssspråk . . .

Referenslista:

Sorbring, C., & Winroth, J. (2018). Arbetsmiljö: om nytänkande i arbetsmiljöfrågor [Youtube]. Hämtad 2019-01-02 från https://www.youtube.com/watch?v=GsucsdANNIs 

Skolverket (2016, 1 februari). Kursplaner i nationella minoritetsspråk ger förutsättning för att läsa minoritetsspråk [Videofil]. Hämtad 2018-11-13 från ​https://www.youtube.com/watch?v=-MNXgWLzHV0

PsycINFO. (n.d.). Home [Youtube]. Retrieved 2019-01-02 from https://youtube.com/PsycINFO​

Fler exempel:

https://apastyle.apa.org/style-gramma-guidelines/references/examples#video
 

Lärobjekt, publicerat på Youtube

Mall:

Efternamn, Förnamnsinitial/Organisation (år). Titel i kursiv stil: evt undertitel. [lärobjekt]. Ort: namn på organisationen/universitet/utgivare. Namn på Avdelningen /underorganisation. 
Hämtad år-månad-datum från URL

 

Texthänvisning:

En vetenskaplig artikel ska innehålla . . . . (Högskolan Väst, 2013)

I filmen Så läser du en vetenskaplig artikel från Högskolan Väst (2013)  visas att . . .
 

Referenslista:

Högskolan Väst. (2013). Så läser du en vetenskaplig artikel [lärobjekt]. 
Trollhättan: Högskolan Väst. Biblioteket. 
Hämtad 2019-01-02 från https://www.youtube.com/watch?v=PEWU46w0co8&index=1&list=PLXEWccO94TqQpFbkHd3dIAv4P4lBKvLkb

Mer info:

Vill du läsa mer om referenshantering i APA så rekommenderar vi APA-bloggen, den tar upp i princip allt kring referenshantering. Söktjänsten är bra och mailar du en fråga har du svar inom kort!

TV-film

Mall:

Efternamn, Förnamnsinitial (Producent/Författare), & Efternamn, Förnamnsinitial (Regissör/Director). (År).Titel [Film/DVD/TV-program/TV program]. Land: Studio. / ev. Hämtad år-månad-datum från URL

Texthänvisning:

I filmen Vår tid är nu (Kvensler & Hamrell, 2017) kan man se . . .

Referenslista:

Kvensler, U. (Manusförfattare), & Hamrell, H. (Regissör) (2017). Vår tid är nu.[DVD]. Stockholm: Sveriges Television.

Kvensler, U. (Manusförfattare), & Hamrell, H. (Regissör) (2017). Vår tid är nu. [TV-film]. Hämtad 2018-12-20 från https://www.svtplay.se/var-tid-ar-nu

Mer info:

Vill du läsa mer om referenshantering i APA så rekommenderar vi APA-bloggen, den tar upp i princip allt kring referenshantering. Söktjänsten är bra och mailar du en fråga har du svar inom kort!

UR Acess

Mall:

Efternamn, Förnamnsinitial (eller organisation). (År). Titel [Elektronisk resurs]. Hämtad år-månad-datum från URL

Texthänvisning:

Enligt ett program i Sveriges utbildningsradio (2012) . . .

Det framkom att det är bättre att . . . .(Sveriges utbildningsradio, 2012)  . . .
 

Referenslista:

Sveriges utbildningsradio (2012). UR Samtiden Tema: Hjärnans ljusa och mörka sidor. 
[Elektronisk resurs]. Hämtad 20190305  från http://urskola.se/Produkter/166723-UR-Samtiden-Tema-Hjarnans-ljusa-och-morka-sidor

Kontakta biblioteket

Ring 0520 - 22 34 10 eller maila bibliotek@hv.se
Chatta med en bibliotekarie - vi svarar mellan kl. 10-17 alla helgfria vardagar under vår- och hösttermin.

Contact the Library

Phone 0520 - 22 34 10 or e-mail bibliotek@hv.se
Chat with a librarian - we are avaliable weekdays between 10 -17 o'clock during spring and autumn semester.