This page contains enriched content visible when JavaScript is enabled or by clicking here.

Att referera

Kursmaterial / kursplaner

Kursmaterial, tryckt

Mall

Efternamn, förnamnsinitial. (år). Titel: kursmaterial. Förlagsort: organisation

Texthänvisning:

 . . .  (Smith, 2008)

Enligt Smith (2008)

Referenslista:
Smith, A. (2008). Social policy studies: Course material. Palmerston North, New Zealand: School of Social Work and Social Policy, Massey University.

 

Kursplaner, tryckt

Mall:

Universitet. (År). Titel: kurskod. [Kursplan]. Ort: Universitet, Institution. Hämtad dag månad, år från URL 

Texthänvisning:

… (Högskolan Väst, 2017)

alt

Enligt Högskolan Väst (2017) ska studenterna kunna…
 

Referenslista:

Högskolan Väst. (2017). Vetenskaplig teori och metod I - Socialpsykiatrisk vård, 7,5 hp: VTM100. [Kursplan]. Trollhättan: Högskolan Väst, Institutionen för Hälsovetenskap. 

Hämtad 18 oktober, 2018 från https://kursinfo-print.hv.se/appdata/course_plan/c_VTM100_3,000_sv.pdf

 

Kursplaner, elektroniskt

Mall:

Universitet. (År). Titel: kurskod. [Kursplan]. Ort: Universitet, Institution. Hämtad dag månad, år från URL 

Texthänvisning:

… (Högskolan Väst, 2017)

alt

Enligt Högskolan Väst (2017) ska studenterna kunna…

Referenslista:

Högskolan Väst. (2017). Vetenskaplig teori och metod I - Socialpsykiatrisk vård, 7,5 hp: VTM100. [Kursplan]. Trollhättan: Högskolan Väst, Institutionen för Hälsovetenskap. Hämtad 2018-10-18 från https://kursinfo-print.hv.se/appdata/course_plan/c_VTM100_3,000_sv.pdf

Astrid Olsson, Jessica Thorn, juni, 2019

Kontakta biblioteket

Ring 0520 - 22 34 10 eller maila bibliotek@hv.se
Chatta med en bibliotekarie - vi svarar mellan kl. 10-17 alla helgfria vardagar under vår- och hösttermin.

Contact the Library

Phone 0520 - 22 34 10 or e-mail bibliotek@hv.se
Chat with a librarian - we are avaliable weekdays between 10 -17 o'clock during spring and autumn semester.