This page contains enriched content visible when JavaScript is enabled or by clicking here.

Att referera

Lagar och förordningar (SFS)

Mall:

SFS År:nummer. Titel. Ort: Departement.

SFS År: nummer. Titel. Hämtad från Utgivares namn webbplats: URL

Texthänvisning:

… (SFS 2017:30)

Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30)…

Om du efter första omnämnandet vill använda dig av lagens eventuella förkortning skriver du 

I Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS 2017:30) står att...

alt.

... (Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS 2017:30).

Referenslista:

SFS 2017:30. Hälso- och sjukvårdslag. Stockholm: Socialdepartementet.
SFS 2017:30. Hälso- och sjukvårdslag. Hämtad från Riksdagens webbplats https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/halso--och-sjukvardslag_sfs-2017-30

Kommentar: I texten kan man vid behov ange kapitel och paragraf, görs alltid vid citat. Sortera HSLF-FS, SFS och SOSFS efter årtal och nummer i stigande ordning i referenslistan, så att exempelvis SFS 2019:1 kommer före SFS 2019:2.

 

Astrid Olsson, Jessica Thorn, juli 2049

Kontakta biblioteket

Ring 0520 - 22 34 10 eller maila bibliotek@hv.se
Chatta med en bibliotekarie - vi svarar mellan kl. 10-17 alla helgfria vardagar under vår- och hösttermin.

Contact the Library

Phone 0520 - 22 34 10 or e-mail bibliotek@hv.se
Chat with a librarian - we are avaliable weekdays between 10 -17 o'clock during spring and autumn semester.