This page contains enriched content visible when JavaScript is enabled or by clicking here.

Att referera

Lärobjekt

APA beskriver inte något specifikt format för studiematerial och de ska behandlas som böcker. Nämns individuella författare, använd deras namn. Använd skolans och/eller institutionens namn om det inte framgår en enskild person.

Lärobjekt, opublicerat via en studieplattform  (Lärobjekt, publicerat på Youtube, se under Film)

Mall:

Efternamn, förnamnsinitial. (u.å.). Titel i kursiv. [opublicerad film: lärobjekt]. Ort: namn på organisationen/universitet/Utgivare.
Namn på avdelning/underorganisation. Hämtad från URL
 

Texthänvisning:

I sin film Aktionsforskning (Granbom, u.å.) visar hon  . . .

Dåderman (u.å.) berättar  att det är viktigt ....
 

Referenslista:

Dåderman, A. (u.å.). Psykologens roll i Sverige [Opublicerad film: lärobjekt]. Trollhättan: Högskolan Väst. Institutionen för individ och samhälle. Hämtad https://play.hv.se/media/t/1_pwsefg13

Granbom, I. (u.å.). Aktionsforskning. [Opublicerad film: lärobjekt]. Trollhättan: Högskolan Väst. Institutionen för individ och samhälle.
Hämtad från https://disco.hv.se/courses/11244/187748/

Astrid Olsson, Jessica Thorn, juli 2019

Kontakta biblioteket

Ring 0520 - 22 34 10 eller maila bibliotek@hv.se
Chatta med en bibliotekarie - vi svarar mellan kl. 10-17 alla helgfria vardagar under vår- och hösttermin.

Contact the Library

Phone 0520 - 22 34 10 or e-mail bibliotek@hv.se
Chat with a librarian - we are avaliable weekdays between 10 -17 o'clock during spring and autumn semester.