This page contains enriched content visible when JavaScript is enabled or by clicking here.

Att referera

Läroplan

Mall:

Myndighet. (År). Titel. Hämtad: URL

Texthänvisning:

… (Skolverket, 2017)

Enligt Skolverket (2017) ska eleverna…
 

Referenslista:         

Skolverket. (2017). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och
fritidshemmet 2011 
(Reviderad 2017). Hämtad från https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok
%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf3813.pdf%3Fk%3D3813​

Astrid Olsson, Jessica Thorn, februari 2019

Kontakta biblioteket

Ring 0520 - 22 34 10 eller maila bibliotek@hv.se
Chatta med en bibliotekarie - vi svarar mellan kl. 10-17 alla helgfria vardagar under vår- och hösttermin.

Contact the Library

Phone 0520 - 22 34 10 or e-mail bibliotek@hv.se
Chat with a librarian - we are avaliable weekdays between 10 -17 o'clock during spring and autumn semester.