This page contains enriched content visible when JavaScript is enabled or by clicking here.

Att referera

Personlig kommunikation

Personlig kommunikation är inte allmänt tillgänglig och ska därför endast anges i löpande texten och inte i referenslistan. Personlig kommunikation kan till exempel vara intervjuer, brev, e-post, anteckningar, telefonsamtal och föreläsningar. 

Texthänvising:

Anderssons (personlig kommunikation, 20 december, 2017) forskning visar att…

alt

Forskningen är baserad på intervjuer (Andersson, personlig kommunikation, 20 december, 2017). 

Astrid Olsson, Jessica Thorn, februari 2019

Kontakta biblioteket

Ring 0520 - 22 34 10 eller maila bibliotek@hv.se
Chatta med en bibliotekarie - vi svarar mellan kl. 10-17 alla helgfria vardagar under vår- och hösttermin.

Contact the Library

Phone 0520 - 22 34 10 or e-mail bibliotek@hv.se
Chat with a librarian - we are avaliable weekdays between 10 -17 o'clock during spring and autumn semester.