This page contains enriched content visible when JavaScript is enabled or by clicking here.

Att referera

Socialstyrelsens författningssamling SOSFS

Mall:

SOSFS År:nummer. Titel. Ort: Departement. Hämtad från URL

Texthänvisning:

I kompetenskraven för sjuksköterskor vid förskrivning av läkemedel (SOSFS 2001: 16) står att…

… (SOSFS 2000:9)

Referenslista:

SOSFS 2001: 16. Kompetenskrav för sjuksköterskor vid förskrivning av läkemedel. Stockholm: Socialstyrelsen. Hämtad från https://www.socialstyrelsen.se/sosfs/2001-16

 

Astrid Olsson, Jessica Thorn, februari 2019

Kontakta biblioteket

Ring 0520 - 22 34 10 eller maila bibliotek@hv.se
Chatta med en bibliotekarie - vi svarar mellan kl. 10-17 alla helgfria vardagar under vår- och hösttermin.

Contact the Library

Phone 0520 - 22 34 10 or e-mail bibliotek@hv.se
Chat with a librarian - we are avaliable weekdays between 10 -17 o'clock during spring and autumn semester.