This page contains enriched content visible when JavaScript is enabled or by clicking here.

Att referera

Standarder

Mall:

Organisationen som gett ut standarden. (år). Titel i kursiv. (Nummer xx).

Texthänvisning:

I Informationsteknik – Ledningssystem för tjänster (Swedish Standards Institute, 2015) står…                          

Swedish Standards Institute (2015) skriver att…

Referenslista:

Swedish Standards Institute. (2015). Informationsteknik - Ledningssystem för tjänster: del 9: vägledning för tillämpning av ISO/IEC 20000-1 för molntjänster. (SIS-ISO/IEC TR 20000-9:2015). 

 

Astrid Olsson, Jessica Thorn, februari 2019

Kontakta biblioteket

Ring 0520 - 22 34 10 eller maila bibliotek@hv.se
Chatta med en bibliotekarie - vi svarar mellan kl. 10-17 alla helgfria vardagar under vår- och hösttermin.

Contact the Library

Phone 0520 - 22 34 10 or e-mail bibliotek@hv.se
Chat with a librarian - we are avaliable weekdays between 10 -17 o'clock during spring and autumn semester.