This page contains enriched content visible when JavaScript is enabled or by clicking here.

Att referera

SOU, Ds och Prop

SOU = Statens offentliga utredningar

Mall:

SOU År:nummer. Huvudtitel: Undertitel. Hämtad från URL

Texthänvisning:

… (SOU 2016:94).

Enligt Statens offentliga utredning Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och agera (SOU 2016:94) bör …

Referenslista:

SOU 2016:94. Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och agera. Hämtad från http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2017/01/sou-201694/

Ds = Departementsserien

Mall

Serienamn år:nr. Huvudtitel: Undertitel. Förlagsort: Förlag. Hämtad från URL

Texthänvisning:

… (Ds 2017:39).

alt

Enligt Legitimation för hälso- och sjukvårdskuratorer (Ds 2017:39) …

Referenslista:

Ds 2017:39. Legitimation för hälso- och sjukvårdskuratorer. Stockholm: Wolters Kluwer. Hämtad från http://www.regeringen.se/4a3c7a/contentassets/d7d619f4845e43339fc83fbafc5fb72a/
legitimation-for-halso--och-sjukvardskuratorer-ds-2017_39.pdf

Prop = Propositioner

Mall:

Prop. År/år:nummer. Titel. Hämtad: URL

Texthänvisning:

… (Prop. 2017/18:40).

alt

I regeringens proposition (2017/18:40) …

Referenslista:

Prop. 2017/18:40. En ny beslutsprocess för den högspecialiserade vården. Hämtad http://www.regeringen.se/4ad353/globalassets/regeringen/dokument/
socialdepartementet/proposition-2017-18-40.pdf

Kontakta biblioteket

Ring 0520 - 22 34 10 eller maila bibliotek@hv.se
Chatta med en bibliotekarie - vi svarar mellan kl. 10-17 alla helgfria vardagar under vår- och hösttermin.

Contact the Library

Phone 0520 - 22 34 10 or e-mail bibliotek@hv.se
Chat with a librarian - we are avaliable weekdays between 10 -17 o'clock during spring and autumn semester.