This page contains enriched content visible when JavaScript is enabled or by clicking here.

Att referera

Webbsida

Mall:

Efternamn, Förnamnsinitial. / Organisation / Myndighet. (År). Titel. Hämtad dag månad, år, från URL

Texthänvisning:

Jändel Holst (2017) anser att…

Enligt regeringskansliet (2007) så är nationella minoriteter . .  .

Nu finns möjligheten att jobba med destruktiva normer (Jändel Holst, 2017).

Minoriteter anser att de är... (Regeringskansliet, 2007)

Referenslista:

Jändel Holst, A. (2017). Lärarlegitimation. Hämtad 5 januari 2018, från https://www.lr.se/yrketsforutsattningar/lararlegitimation.4.55a3cce312c2c08
e594800025523.html

Regeringskansliet (2007). Nationella minoriteter och minoritetsspråk : en sammanfattning av regeringens minoritetspolitik [faktablad]. Hämtad 12 november 2018, från http://arkiv.minoritet.se/romadelegationen/www.romadelegationen.se/
dynamaster/file_archive/070919/c268902bc2b25ad0e2cdc7bb410338a3/2fe839be.pdf

Västra Götalandsregionen (u.å.) Vårdriktlinjer: hjälpmedel och läkemedelsnära produkter : handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel. Hämtad 18 oktober, 2018, från https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/vardriktlinjer/hjalpmedel/handbok-for-forskrivig-av-personliga-hjalpmedel/

Bra att tänka på

- om publikationsår saknas anges istället (u.å) för utan år respektive (n.d.) fö " no date
- information om när sidan är hämtad anges endast om man befarar att sidan kommer att ändras eller flyttas
- om det i texten refereras till en hel webbplats, till exempel Högskolan Västs webb anges denna inte i referenslistan utan bara i texten och då med hela webbadressen

På webbplatser kan det finnas flera olika typer av dokument förutom rena webbsidor som ovan, till exempel rapporter, pdf-filer eller böcker. Dessa refereras till på samma sätt som de trycka versionerna förutom att man lägger till webbadressen eller DOI-nummer på slutet.

 

Astrid Olsson, Jessica Thorn, februari 2019

Kontakta biblioteket

Ring 0520 - 22 34 10 eller maila bibliotek@hv.se
Chatta med en bibliotekarie - vi svarar mellan kl. 10-17 alla helgfria vardagar under vår- och hösttermin.

Contact the Library

Phone 0520 - 22 34 10 or e-mail bibliotek@hv.se
Chat with a librarian - we are avaliable weekdays between 10 -17 o'clock during spring and autumn semester.