This page contains enriched content visible when JavaScript is enabled or by clicking here.

Att referera

EU-stadgar

Mall:

Organisationens namn. (År). Titel : undertitel i kursiv stil. Hämtad år-månad-dag från URL

Texthänvisning: 

Enligt Romandelegationen (Europeiska unionen, 1992) är det viktigt att...

Referenslista:

Europeiska unionen (1992). Europeisk stadga om landsdels- eller minoritetsspråk : European Charter for Regional or Minority Languages : Strasbourg, 5 november 1992. Hämtad 2019-02-05 från 
https://www.regeringen.se/49c846/contentassets/97147c5866ea4d85ac99404ffa010dae/europeisk-stadga-om-landsdels--eller-minoritetssprak

Jessica Thorn, Astrid Olsson, februari 2019

Kontakta biblioteket

Ring 0520 - 22 34 10 eller maila bibliotek@hv.se
Chatta med en bibliotekarie - vi svarar mellan kl. 10-17 alla helgfria vardagar under vår- och hösttermin.

Contact the Library

Phone 0520 - 22 34 10 or e-mail bibliotek@hv.se
Chat with a librarian - we are avaliable weekdays between 10 -17 o'clock during spring and autumn semester.