This page contains enriched content visible when JavaScript is enabled or by clicking here.

Att referera

Kapitel i bok

Mall:

Kapitelförfattarens efternamn, kapitelförfattarens förnamnsinitial. (år). Kapiteltitel. I redaktörens förnamnsinitial, redaktörens efternamn. (Red.), Bokens titel: undertitel. (ev. uppl.). (kapitlets sidor). Förlagsort: Förlag.

Texthänvisning:

Berggren (2010) skriver om normativ och icke-normativ etik...

Värdighet är ett av de etiska grundbegreppen (Berggren, 2010)...

Referenslista:

Berggren, I. (2010). Vårdandets etik. I E. Dahlborg-Lyckhage (Red.), Att bli sjuksköterska : en introduktion till yrke och ämne. (s.125-144). Lund: Studentlitteratur. 

Jessica Thorn, Astrid Olsson,februari 2019

OBS! Om du använder dig av två eller fler kapitel ur samma antologi ska du referera till varje specifikt kapitel för sig.

Kontakta biblioteket

Ring 0520 - 22 34 10 eller maila bibliotek@hv.se
Chatta med en bibliotekarie - vi svarar mellan kl. 10-17 alla helgfria vardagar under vår- och hösttermin.

Contact the Library

Phone 0520 - 22 34 10 or e-mail bibliotek@hv.se
Chat with a librarian - we are avaliable weekdays between 10 -17 o'clock during spring and autumn semester.