This page contains enriched content visible when JavaScript is enabled or by clicking here.

Att referera

Kapitel i bok

Mall:

Kapitelförfattarens efternamn, kapitelförfattarens förnamnsinitial. (år). Kapiteltitel. I redaktörens förnamnsinitial. redaktörens efternamn (Red.), Bokens titel: undertitel. (ev. uppl., kapitlets sidor). Förlagsort: Förlag.

Texthänvisning:

Berggren (2010) skriver om normativ och icke-normativ etik...

Värdighet är ett av de etiska grundbegreppen (Berggren, 2010)...

Referenslista:

Berggren, I. (2010). Vårdandets etik. I E. Dahlborg-Lyckhage (Red.), Att bli sjuksköterska : en introduktion till yrke och ämne. (s.125-144). Lund: Studentlitteratur. 

OBS! Om du använder dig av två eller fler kapitel ur samma antologi ska du referera till varje specifikt kapitel för sig.

Kontakta biblioteket

Ring 0520 - 22 34 10 eller maila bibliotek@hv.se
Chatta med en bibliotekarie - vi svarar mellan kl. 10-17 alla helgfria vardagar under vår- och hösttermin.

Contact the Library

Phone 0520 - 22 34 10 or e-mail bibliotek@hv.se
Chat with a librarian - we are avaliable weekdays between 10 -17 o'clock during spring and autumn semester.