This page contains enriched content visible when JavaScript is enabled or by clicking here.

Att referera

Sociala medier

Här återfinns Blogg, Diskussionsforum/epostlista, Facebook, Hashtag, Instagram och Twitter

Avvikelser från APA Style och GU:s lathund

  • Hämtad från år-månad-datum URL används 
  • Vi kursiverar inte titlar 
  • Datumformatet i sociala medier görs enligt formatet år i texthänvisning. I referenslistan skriver vi år, datum månad. 

Blogg

Mall

Efternamn, förnamnsinitial. (År, datum månad). Titel på inlägget. [Bloggpost]. Hämtad år-månad-datum från URL

Texthänvisning:

Alsbjers (2017) menar att…

Fake news på bibliotek är något som måste bekämpas (Alsbjers, 2017)

Referenslista:

Alsbjers, P. (2017, 16 november). Konsten att bekämpa “fake news” på bibliotek. [Bloggpost]. Hämtad 2019-01-08 från https://peterals.wordpress.com/2017/11/16/konsten-att-bekampa-fake-news-pa-biblioteket/

Vill du nämna en blogg rent allmänt lägger du adressen i löpande text. Inget i referenslistan.

…i Peter Alsbjers blogg (https://peterals.wordpress.com/ ) tas det mesta kring bibliotek upp.

Diskussionsforum/e-postlista

Mall:

Efternamn, Förnamnsinitial. (År, datum månad). Titel [Format typ]. Hämtad år-månad-datum från URL

Texthänvisning:

Szczepanski (2018) ställer sig frågan...

Referenslista:

Szczepanski, J. (2018, 2 juli). Besöken gick upp, men lånen ned. [Diskussionslista]. Hämtad 2019-02-05 från http://segate.sunet.se/cgi-bin/wa?A2=ind1807&L=BIBLIST&T=0&F=&S=&P=2407

Facebook

Mall:

Efternamn, förnamnsinitial / organisation / grupp. (år, månad, dag). Texten [Facebook statusuppdatering]. Hämtad URL

Texten (dvs titel) består av de första fyrtio orden i statusuppdateringen.

Texten (dvs titel) ska inte kursiveras eftersom du hänvisar till sociala medier.

Texthänvisning:

Högskolan Väst (2017)

…(Högskolan Väst, 2017)

Referenslista:

Högskolan Väst (2017, 17 november). Prorektor Jan Theliander gläds åt att Vinnova valt att stödja två nya satsningar! Nu blir det än mer fokus på livslångt lärande och att hitta Nya vägar för lärande. #nyavägar. [Facebook statusuppdatering]. Hämtad från https://www.facebook.com/universitywest/posts/10154949263292327

Hashtag #

Hur citerar du hashtags? Det behöver du inte göra!

En hashtag fungerar ungefär som ett sökord eller ämnesord i en databas och är en del av din sökstrategi och metod. Och precis som du beskriver din metod kan du också beskriva vilka hashtags du använt.

Instagram

Mall

Kontohavarens efternamn, Initial förnamn / användarnamn (Datum, månad, år). Titel på fotot* [Bildbeskrivning].  Hämtad från URL

(*om bilden inte har en given titel, beskriv bilden kort inom klamrar, [Bild på två barn som gungar].)

Texthänvisning:

…university_west (2017) på Instagram….  

Högskolan Väst uppmanar att bli studentambassadörer (university_west, 2017).

Referenslista:

university_west (25 september, 2017). Bli studentambassadör!. Hämtad från https://www.instagram.com/p/BZdPyYfh1BE/

Twitter

Mall:

Efternamn, Förnamnsinitial. [Användarnamn]. (år, datum månad). Titel [Twitterpost]. Från URL

Texthänvisning:

Högskolan Väst (2017) tweetar att man ska...

Maria Emilsson spikade sin avhandling i november (Högskolan Väst, 2017)

Referenslista:

Tweet från organisation/myndighet:

Högskolan Väst [@University_West]. (2017, 22 november). Dagens höjdpunkt! Maria Emilsson spikar sin avhandling. Om följsamhet till läkemedelsbehandling vid #astma och #adhd. @liu_universitet [Twitterpost]. Från https://twitter.com/University_West/status/933341593238671360

Tweet från person:

Hellmark, H. [@heleneHK ]. (2017, 29 december). Bra att trenden m färre antagna studenter på flera av våra universitet och högskolor nu har vänt. Om Sverige ska klara konkurrensen och kompetensförsörjningen när befolkningen växer så behöver fler få möjligheten att gå vidare till högre utbildning. [Twitterpost]. Från https://twitter.com/heleneHK/status/946657829078863873

Kontakta biblioteket

Ring 0520 - 22 34 10 eller maila bibliotek@hv.se
Chatta med en bibliotekarie - vi svarar mellan kl. 10-17 alla helgfria vardagar under vår- och hösttermin.

Contact the Library

Phone 0520 - 22 34 10 or e-mail bibliotek@hv.se
Chat with a librarian - we are avaliable weekdays between 10 -17 o'clock during spring and autumn semester.