This page contains enriched content visible when JavaScript is enabled or by clicking here.

Att referera

Examensarbete och uppsats

Mall:

Efternamn, A. A. (År). TitelExamensarbete/Masteruppsats, Universitet, Ort. Hämtad från URL (om fullltext finns).

Texthänvisning:

Adler och Askeröd (2017) beskrev i sin studie att...

... (Adler & Askeröd, 2017). 

Referenslista:

Adler, M., & Askeröd, T. (2017). Sjuksköterskors erfarenheter av att möta barn och deras föräldrar inom hälso- och sjukvården. Examensarbete. Högskolan Väst, Trollhättan. Hämtad från http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1075539/FULLTEXT01.pdf

 

Kontakta biblioteket

Ring 0520 - 22 34 10 eller maila bibliotek@hv.se
Chatta med en bibliotekarie - vi svarar mellan kl. 10-17 alla helgfria vardagar under vår- och hösttermin.

Contact the Library

Phone 0520 - 22 34 10 or e-mail bibliotek@hv.se
Chat with a librarian - we are avaliable weekdays between 10 -17 o'clock during spring and autumn semester.