This page contains enriched content visible when JavaScript is enabled or by clicking here.

Att referera

Nyheter APA 7.ed 2019

Ändringar enl. 7. upplaga:

 

1) Artikelreferens

om det finns häftnummer ska det alltid finnas med i parentes. Volym i kursiv stil, dock inte häftnummer.

t.ex: Sex Education, 15(2),129-143.

2) Bokreferens

förlagsorten behöver inte skrivas, tex. 

Beckman, A., Nilsson, L., & Sorbring, E. (2019). Samverkansforskning: att främja barns och ungas välfärd. (Första upplagan).  Liber.

3) Databaser

Länken till databasen behöver inte vara med.

4) Pdf

Bara URL-adressen, inte ordet Hämtad, tex: Riktlinjer för prioriteringar inom hälso- och sjukvård. (RiR 2004:9). https://www.riksrevisionen.se/download/
18.78ae827d1605526e94b2dde7/1518435507612/RiR_2004_9.pdf

5) Webbsida 

Enskild författare: Martin, C. M. (2016). Be kind to yourself: how sellf-compassion can improve your resiliency. Mayo Clinic: https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/adult-health/in-depth/
self-compassion-can-improve-your-resiliency/art-20267193

6) Youtube

Tanner, L. (2019, oktober 31). APA 7th Edition Video. [Video]. Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=Kt4HdjyvZBs

 

Mer info: 

https://apastyle.apa.org

Video (56 min):

APA (2019, oktober 24) What’s New in APA Style: inside the Seventh Edition of the Publication Manual of the American Psychology [Video]. Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=jOVZp8m0PCM

Bok (finns inom kort på biblioteket):

Publication manual of the American Psychology Association. 7. ed.

 

Jessica Thorn, Astrid Olsson 31 oktober 2019

Kontakta biblioteket

Ring 0520 - 22 34 10 eller maila bibliotek@hv.se
Chatta med en bibliotekarie - vi svarar mellan kl. 10-17 alla helgfria vardagar under vår- och hösttermin.

Contact the Library

Phone 0520 - 22 34 10 or e-mail bibliotek@hv.se
Chat with a librarian - we are avaliable weekdays between 10 -17 o'clock during spring and autumn semester.