This page contains enriched content visible when JavaScript is enabled or by clicking here.

Upphovsrätt

Varför Akademisk hederlighet?

Mitt och ditt

Att använda sig av andras texter för att t ex förtydliga egna tankegångar och förstärka sina teser är idag en verklighet, men man måste komma ihåg att tala om vem som skapat det material man vill använda sig av. Plagiering är något som inte accepteras eftersom det innebär att man framställer sig själv som upphovsman till ett verk, en presentation etc. trots att någon annan äger rättigheterna

  • Var tydlig med vad som är ditt och vad andra gjort! 

  • Fråga din lärare eller dina kollegor vad som är fritt att använda, men glöm inte ange upphovsman även om du frågat om tillstånd

  • Ändra inte i materialet - det är ett intrång i upphovsmannens rättigheter! 

Akademisk hederlighet

I denna korta film från Lunds universitet talar Göran Bexell, professor i etik och tidigare rektor för Lunds universitet om akademisk hederlighet. Han talar även om hur roligt och inspirerande det är att arbeta självständigt med respekt för andras idéer och arbeten. 

Kontakta biblioteket

Ring 0520 - 22 34 10 eller maila bibliotek@hv.se
Chatta med en bibliotekarie - vi svarar mellan kl. 10-17 alla helgfria vardagar under vår- och hösttermin.

Contact the Library

Phone 0520 - 22 34 10 or e-mail bibliotek@hv.se
Chat with a librarian - we are avaliable weekdays between 10 -17 o'clock during spring and autumn semester.