This page contains enriched content visible when JavaScript is enabled or by clicking here.

Hälsopromotion

Vad är en databas?

En databas är en samling information som organiserats på ett sådant sätt att det är enkelt att söka efter och hämta information. Biblioteket på Högskolan Väst abbonnerar på en mängd databaser och på denna sida har vi samlat de databaser som är mest relevanta för ämnet hälsopromotion. I många av de databaser som listas nedan förekommer vetenskapliga artiklar. Vad detta är kan du läsa om nedan.

Hade vi inte haft dessa databaser hade vi troligen hittat oss själva ståendes vid papperstidskrifterna, bläddrandes efter något vi inte riktigt vet var det finns. Alternativet hade varit att söka fram de relevanta tidskrifternas hemsidor och där söka artiklar. Databaserna gör det enklare och besparar oss mycket tid.

En vetenskaplig artikel innehåller följande moment

  • Abstract - en kort sammanfattning av artikeln som tar upp syfte, metod, resultat och slutsats.
  • Introduktion - här beskrivs syfte och problemformuleringar och här presenteras också bakgrundsinformation till problemområdet.
  • Metod - här beskrivs metoden som använts så noggrant att det är möjligt för läsaren att följa och upprepa forskningsprocessen.
  • Resultat - här presenteras forskningsresultatet i löpande text. Tabeller, diagram och figurer återfinns här.
  • Diskussion - i detta avsnitt diskuteras forskningsresultatet och de principer, relationer eller generaliseringar som styrks av studiens resultat. Eventuella svagheter i studien tas upp här.
  • Referenslista - alla dokument som författaren använt sig av ska tas upp i referenslistan.

Databaser inriktning Hälsopromotion

Tvärvetenskapliga databaser

Databaser som täcker flera discipliner (ämnen)

Sök svensk vetenskaplig publicering

Kontakta biblioteket

Ring 0520 - 22 34 10 eller maila bibliotek@hv.se
Chatta med en bibliotekarie - vi svarar mellan kl. 10-17 alla helgfria vardagar under vår- och hösttermin.

Contact the Library

Phone 0520 - 22 34 10 or e-mail bibliotek@hv.se
Chat with a librarian - we are avaliable weekdays between 10 -17 o'clock during spring and autumn semester.