This page contains enriched content visible when JavaScript is enabled or by clicking here.

Bibliometri och andra mätmetoder

Citeringsdatabaser

Innehåller information om hur en viss författare eller artikel blivit citerad. 

Citeringsanalys

   Citeringsanalys kan tänkas ange mått för kvalitet och effekt, men är framförallt ett mått på synlighet. Vad denna synlighet beror på varierar dock med sammanhanget.  Man kan få kunskap om ett ämnesområdes struktur.

 • Citeringspraxis ser olika ut inom olika ämnesområden. Bland annat varierar det om forskare publicerar sig i monografier eller artiklar, vänder sig till en internationell eller nationell publik, vill bli uppmärksammad av andra forskare eller en bredare publik etcetera.
 • Det tar olika lång tid för publikationer inom olika ämnesområden att nå den så kallade citeringstoppen. Därför har datumet från när man räknar antalet citeringar betydelse.
 • Vad forskare, institutioner, universitet etc. har för inbördes relationer kan avspegla sig i hur de citerar varandra.
 • Det är viktigt att datainsamlandet vid en citeringsanalys går rätt till, att man till exempel eliminerar antalet självciteringar och jämför lika publikationer med lika publikationer.

 

Cociteringsanalys

Denna analys baserar sig på citeringsanalys.

 • används för att beskriva ett ämnesområdes struktur
 • utgår från tidskrifter, publikationer eller forskare för att studera relationerna närmare.
 • baserar sig på att till exempel två publikationer citeras i samma, senare utgivna publikation. För detta krävs dock att det gjorts en koppling mellan publikationerna. 

Vill man ta reda på ett forskningsområdes intellektuella bas kan man efter att ha utfört en cociteringsanalys bilda kluster eller grupper. Hur ett ämnesområdes intellektulla bas ser ut är något som ändrar sig över tid, beroende på i vilken grad de citerade publikationerna används. 

 • Med hjälp av bibliometrin kan man till exempel kartlägga forskningsfronten inom ett visst fält.
 • Man använder sig av bibliografisk koppling, närmare bestämt gemensamma referenser för artiklar.
 • Den bibliografiska kopplingen bygger på att om det finns gemensamma referenser för publikationer så finns det ofta drag som är gemensamma för innehållet i dessa. 
 • Ett statiskt mått.

 Innehållsanalys innebär att man med hjälp av bibliometri kan studera hur trenderna ser ut när det gäller innehåll i forskningen.     

Kontakta biblioteket

Ring 0520 - 22 34 10 eller maila bibliotek@hv.se
Chatta med en bibliotekarie - vi svarar mellan kl. 10-17 alla helgfria vardagar under vår- och hösttermin.

Contact the Library

Phone 0520 - 22 34 10 or e-mail bibliotek@hv.se
Chat with a librarian - we are avaliable weekdays between 10 -17 o'clock during spring and autumn semester.