This page contains enriched content visible when JavaScript is enabled or by clicking here.

Bibliometri och andra mätmetoder

Den norska modellen

 • Norska universitet och högskolor använder sig av en alternativ bibliometrisk modell för forskningsutvärdering och resursfördelning .

 • Ej förlagsbundet

 • Godkänner fler publikationstyper än den svenska modellen

 • I Sverige använder man sig ibland av den norska modellen för intern fördelning av anslag.

 • Man försöker kombinera frekvensen av forskarnas produktion och genomslagskraft.

 • Man mäter produktionens genomslagskraft genom att klart definiera vad som är en vetenskaplig text/publikation

Varje publikation får en vetenskaplig nivå och publiceringskanal och godkända kanaler är ett antal ämnesspecialisters urval av

 • förlag
 •  tidskrifter
 •  serier
 • webbplatser 

För att vara poänggivande måste en publikation 

 • behandla originalforskning
 •  ha rutiner för granskning av expertgrupp (peer review)

 

Hur man beräknar

Publikationstyp och poäng:  

Det som räknas är:

 • Förlagsproducerade monografier
 • Kapitel i förlagsproducerade monografier
 • Artiklar i vetenskapliga tidskrifter och serier
Artikel Bok Kapitel
Nivå 1 1 p 5 p 0,7 p
Nivå 2 3 p 8 p 1 p

Poängen divideras därefter med

 • antal författare för publikationen
 • antal institutioner som den aktuella forskaren tillhör (t ex om det gäller delvis extern tillhörighet)

 

Sök efter publikationer - Norska modellen

Använd länk nedan för att söka efter vetenskapliga tidskrifter, serier och förlag som är godkända enligt modellen.

Kontakta biblioteket

Ring 0520 - 22 34 10 eller maila bibliotek@hv.se
Chatta med en bibliotekarie - vi svarar mellan kl. 10-17 alla helgfria vardagar under vår- och hösttermin.

Contact the Library

Phone 0520 - 22 34 10 or e-mail bibliotek@hv.se
Chat with a librarian - we are avaliable weekdays between 10 -17 o'clock during spring and autumn semester.