This page contains enriched content visible when JavaScript is enabled or by clicking here.

Bibliometri och andra mätmetoder

Den svenska modellen

Cirka 5 procent av regeringens direkta forskningsanslag till högskolor och universitet baseras på bibliometriska indikatorer. Fr.o.m. 2010 har Vetenskapsrådet räknat ut ett statistiskt underlag för de så kallade fakultetsanslagen. Vetenskapsrådets beräkningar grundar sig på publikationer och citeringar i databasen Web of Science.

Varje högskola och universitet får sitt eget bibliometriska index, som baseras på så kallad normaliserad forskningsproduktion. Det innebär att man jämför antal artiklar till vad en genomsnittlig forskare inom ett samma vetenskapsfält producerar. På samma sätt kan man jämföra även citeringar för artiklar.

Uträkning

Vetenskapsrådet kombinerar indikatorerna normaliserad artikelproduktion med normaliserad citeringsfrekvens, vilket kortfattat innebär att man jämför varje artikel med ämnesmässigt relaterad forskning och att man då kan jämföra artiklar mellan ämnen. Arbetet görs på artikelnivå och man mäter citeringar per publikation jämfört med ett genomsnitt inom det ämnet.

Normaliserad artikelproduktion görs för att man ska kunna jämföra artiklar inom ämnen med olika publiceringstraditioner och med olika stor täckning i de citeringsdatabaser som används.

Den interna fördelningen av institutionspotter på Högskolan Väst baseras på andra grunder, se dokument på Anställd.

Relaterade länkar

Här hittar ni tips på dokument där ni kan läsa mer om de statliga forskningsanlagen.

Kontakta biblioteket

Ring 0520 - 22 34 10 eller maila bibliotek@hv.se
Chatta med en bibliotekarie - vi svarar mellan kl. 10-17 alla helgfria vardagar under vår- och hösttermin.

Contact the Library

Phone 0520 - 22 34 10 or e-mail bibliotek@hv.se
Chat with a librarian - we are avaliable weekdays between 10 -17 o'clock during spring and autumn semester.